Covid-19 situationen just nu

Uppdaterad: 2021-04-21 kl. 15.00

 

Ingen av oss missar vad som står på löpsedlarna. Nedan finner du fakta (med källhänvisningar) som kommer att ge dig en mer nyanserad helhetsbild av covid-19 situationen just nu – än den du möter på löpsedlarna.

 

Sverige har normal dödlighet sedan slutet av januari

Överdödligheten under december 2020 och januari 2021 var betydligt lägre än under våren 2020. Sedan slutet av januari har Sverige normal dödlighet. (källa: scb.se 2021-04-08). Överdödlighet är ett mycket viktigt mått eftersom det berättar om covid-19 leder till att fler svenskar än vanligt dör. Under vecka 9 och vecka 11 låg dödligheten t.o.m. under normalspannet för årstiden. (källa: Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport 2021-04-15).

Folkhälsomyndigheten använder MOMO-modellen för att beräkna överdödlighet (röd linje). (källa: euromomo.eu 2021-04-21). Det gula området från vecka 12 2021 är osäkert p.g.a. eftersläpning i inrapporteringen.

 

Antalet avlidna har minskat med ca 85%

Antalet covid-avlidna per dag har minskat med ca 85% sedan toppen i närheten av årsskiftet.

“Den ökande vaccinationstäckningen bland personer på särskilda boenden, personer med hemtjänst och övriga personer 80 år och äldre bör bidra till att antalet avlidna fortsätter att minska, eftersom dessa grupper stått för en stor andel av dödsfallen.” (källa: folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19 2021-03-19)

Efter 21 dagar har 99% av alla covid-dödsfall rapporterats in till myndigheterna. Redan efter 10 dagar har i genomsnitt 90% rapporterats in. Man kan alltså göra tillförlitliga beräkningar av antal avlidna fram till 10 dagar bakåt i tiden. För att nedanstående diagram ska ge den mest rättvisande aktuell bild som är möjlig i skrivande stund (2021-04-20) har Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens siffror skrivits upp med 5% för 30 mars – 5 april, och med 10% för 6 – 9 april.

Blå linje kommer från Folkhälsomyndighetens statistik. Röd linje kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Anledningen att de skiljer sig något åt är att Folkhälsomyndigheten räknar alla avlidna som inom 30 dagar fått covid-diagnos, medan Socialstyrelsens statistik baseras på dödsorsaken. Oavsett vilken källa man använder så har dödstalen gått ned med ca 85% sedan toppen vid årsskiftet.

I genomsnitt avlider ca 250 svenskar (främst gamla och sköra) per dag även “normala” år. Varje “normalt” år avlider ca 2.300 svenskar i influensa och lunginflammation (källa: socialstyrelsens dödsorsaksregister). Fördelar man det jämt över en influensasäsong på 6 månader så blir det 13 avlidna per dag. 25 avlidna i influensa och lunginflammation på en dag förekommer även “normala” år.

 

 

Smittspridningen på äldreboenden har sjunkit med ca 95%

Sedan toppen innan årsskiftet har antalet covid-19 fall på äldreboenden i Västra Götaland sjunkit med ca 95%. (källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-04-21)

 

Smittspridningen bland de mest utsatta har sjunkit med över 80%

Vaccinationerna gör stor skillnad genom att skydda gamla och sköra från svår sjukdom och död (källa: Folkhälsomyndighetens myndighetsgemensamma presskonferens 2021-03-02).

Smittspridningen i åldersgruppen 80 år och äldre har gått ned med över 80% sedan toppen vid årsskiftet. Smittspridningen i åldersgruppen 80+ är viktig eftersom denna åldersgrupp står för 71% av dödsfallen i covid-19.

(källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-04-21)

Smittspridningen i åldersgruppen 70 år och äldre har gått ned med ca 60% sedan toppen vid årsskiftet. Smittspridningen i åldersgruppen 70+ är viktig eftersom denna åldersgrupp står för hela 91% av dödsfallen i covid-19.

(källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-04-15)

 

 

Trycket på intensivvården har minskat med ca 30%

Antalet inlagda covid-patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhusens intensivvårdsavdelningar (Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus) har minskat med ca 35% sedan toppen vid årsskiftet. Krislägesavtalet för vårdpersonal i Västra Götaland inaktiverades redan den 29 januari. Sedan dess har antalet covid-patienter på IVA varierat mellan 39 och 26. Just nu är de 35. Västra Götalandsregionen Regionen (VGR) lämnade regionalt förstärkningsläge 8 februari. (källa: vgregion.se 2021-04-21)

Antalet avlidna per dag har minskat med ca 85% sedan toppen vid årsskiftet och Sverige har normal dödlighet sedan slutet av januari. (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-04-21)

 

 

Fortfarande hög smittspridning bland de med låg risk för svår sjukdom

Smittspridningen i åldersgruppen 0-59 år är fortfarande hög. 97% av de som avlider i covid-19 är äldre än 59 år. Därför är smittspridningen i de äldre åldersgrupperna mycket viktigare.

Antalet döda per dag har minskat med 85% trots att smittspridningen i åldersgruppen 0-59 år ligger på samma nivå som vid årsskiftet. Sverige har normal dödlighet sedan slutet av januari. Under vecka 9 och vecka 11 låg dödligheten t.o.m. under normalspannet för årstiden. (källa: Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport 2021-04-15).

(källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-04-21)

Av de mellan 30 och 50 år som blir inlagda på sjukhus p.g.a. covid-19 lider en stor andel av fetma (BMI över 30). Lotta Larsdotter, direktör för Region Jönköpings läns vårdcentraler säger att 80% av de unga som läggs har ett BMI över 30. (källa: krisinformation.se 2021-03-18)

 

Första dosen vaccin ger dramatisk minskning av döda och svårt sjuka

En vetenskaplig studie från Skottland visar att sjukhusinläggninarna minskar dramatiskt (85-94% minskning) redan efter första dosen vaccin mot covid-19. (källa: krisinformation.se 2021-02-23)

Vaccineringen av gamla och sköra är mycket viktig. Medianåldern på de som avlidit med covid-19 i Sverige är 85 år. (källa: SCB 2021-02-18)

71% av de som avlidit i covid-19 var 80 år eller äldre. (källa: SCB 2021-02-18) Vaccineringen av åldersgruppen 80+ är mycket viktig. Såhär ligger vi till (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-04-15):

 

 

91% av de som avlidit i covid-19 var 70 år eller äldre. (källa: SCB 2021-02-18) Såhär ligger vi till (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-04-15):

De äldsta och sköraste vaccinerades först.

 

 

Nu börjar vi närma oss 4 miljoner levererade doser vaccin

Vecka 52 levererades knappt 10 000 doser vaccin. Nu har över 3,7 miljoner doser levererats till Sverige. (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-04-21).

 

Ytterligare ett vaccin mot covid-19
Nyhet 2021-03-29: Det amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson ska börja leverera vaccin till EU från den 19 april. Vaccinet godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tidigare i mars. (källa: krisinformation.se)

 

Janssens coronavaccin godkänt av EU-kommissionen
Nyhet 2021-03-11: Eu-kommissionen har godkänt ett fjärde vaccin mot covid-19. (källa:krisinformation.se)

 

Nytt läkemedel mot covid-19

Nyhet 2021-02-18: Nytt läkemedel mot covid-19 får användas i Sverige. Läkemedlet har tagits fram särskilt för att behandla covid-19 och består av konstgjorda antikroppar som ska ges via dropp. Det är ett antiviralt läkemedel som nu fått en så kallad beredskapslicens från Läkemedelsverket. (källa: krisinformation.se 2021-02-18).

 

Sedan början av mars ligger dödligheten i Covid-19 inom normalspannet för “vanlig” influensa

3 mars 2020 gick WHO ut med att dödligheten i Covid-19 är 3,4% och jämförde med säsongsinfluensan där dödligheten är “en bra bit under 1%” (källa: WHO på twitter). 8 mars uppskattade ECDC dödligheten till runt 2% (källa: svt.se). 16 juni 2020 visade Folkhälsomyndighetens undersökningar en betydligt lägre dödlighet – 0,6%. (källa: folkhalsomyndigheten.se)

27 december 2020 påbörjades vaccinationerna i Sverige.

Mellan 21 december och 27 december 2020 avled 643 personer med covid-19. Två veckor tidigare (7-13 december) registrerades 43.631 nya smittade. (källa: folkhalsomyndigheten.se)

Mellan 23 mars och 29 mars 2021 avled 129 personer med covid-19. Två veckor tidigare (2-8 mars) registrerades 29.298 nya smittade (källa: folkhalsomyndigheten.se)

Om Folkhälsomyndighetens beräknade dödlighet på 0,6% används för december innan vaccinet kom, och förhållandet mellan antalet bekräftade smittade och antalet faktiskt smittade är det samma i skiftet februari/mars som i december – så innebär det kraftigt minskade antalet döda i förhållande till antalet smittade att dödligheten, med den vaccinationstäckning vi hade i Sverige andra veckan i mars, redan då hade sjunkit till 0,18%. Beräkningen är gjord 2021-04-21 då vi har tillräckligt tillförlitliga siffror på antalet döda 23-29 mars för att göra en rättvisande beräkning för denna period. (källa: egen beräkning utifrån tillförlitliga siffror)

Baserat på tidigare eftersläpning i rapporteringen så kan man uppskatta att dödligheten, med den vaccinationstäckning vi hade i mitten av april, då hade sjunkit till 0,12%. (källa: egen uppskattning utifrån tillgängliga siffror och fakta om tidigare eftersläpning i rapporteringen)

Dödligheten i “vanlig” influensa varierar mellan 0,10% och 0,20%. (källa: Centers for Disease Control and Prevention). Siffrorna är från USA. Mia Brytting, virolog och enhetschef för laborativ virus- och vaccinövervakning vid Folkhälsomyndigheten, säger att det samma bör gälla för Sverige. (källa: 30 minuter långt telefonsamtal med Mia Brytting 2021-04-14).

 

Tack! Håll i och håll ut

Tack för alla uppoffringar du har gjort för att ta Sverige genom den här krisen! Även om covid-19 situationen är mycket bättre än den vi möter på löpsedlarna så kommer vi behöva fortsätta att anpassa våra liv på olika sätt.

Den dagen du beger dig till butiken igen så finns det riktlinjer – det är de som gör att butiken kan hålla öppet. Den dagen du går på restaurang igen så finns det riktlinjer – det är de som gör att restaurangen kan hålla öppet. Den dagen du går utbildning på plats hos oss finns det också riktlinjer – det är de som gör att vi kan hålla öppet.

Tack för alla uppoffringar du redan gjort för att ta Sverige genom den här krisen. Håll i och håll ut.

 

 

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega