29 nov

Inte kan du väl leda ifrån en bubbla?

 

En av de främsta utmaningar VD:ar och ledare har är att låta bli att bli isolerade eller bortkopplade från verksamheten – ”The dangerous disconnect”. Att vara bortkopplad från det som varje dag händer i en organisation, är farligt, menar Hal Gregersen Executive Director på MIT Leadership Center. Om du inte vet ditt nuläge, hur ska du då kunna ta rätt riktning i din affärsutveckling? Hans föreläsning, ” Burst the CEO bubble by Asking Catalytic Questions”, är en riktig tankeväckare. Jag hade förmånen att höra honom tala i Washington tidigare i år, och vill passa på att dela med mig av hans klokheter.

 

Vet du vad du inte vet att du inte vet?

Föreläsningen bygger på tesen att man som ledare ofta kommer långt bort ifrån den dagliga verksamheten, den verklighet där man gör sina affärer. Att vara för långt bort innebär att man missar information om:

 • Vad i verksamheten som verkligen fungerar och vad som inte fungerar.
 • Vad kunderna verkligen vill ha och inte vill ha.
 • Vilka tankar och idéer det finns i organisationen, som faktiskt skulle kunna göra skillnad på riktigt. Kanske till och med revolutionerande skillnad
 • Och framför allt du saknar förståelse för vad medarbetarna vill, kan och vet. Vad som är deras anledning till att komma till jobbet på morgonen. Vilka är deras drömmar och tankar om hur de kan bidra.

Det värsta av allt är kanske ändå att man är helt omedveten om sin okunskap. För hur i hela världen ska man kunna veta vad man inte vet att man inte vet? Hur ofta går du omkring och aktivt funderar över vad du vet att du inte vet att du inte vet? Att du är i en bubbla som isolerar dig från att fullt ut förstå verksamheten. Hur många chefer skulle sträcka på sig och stolt berätta att jag är isolerad i en bubbla? Klart man tror att man är delaktig. Men blir man medveten om, att man som ledare befinner sig i den där bubblan, och att det finns en massa viktig information som man helt enkelt inte har tillgång till, vad gör man då? Var börjar man? Hur gör man?

 

Bubbelspräckare!

Hal Gregersen och hans team, intervjuade 200 riktigt framgångsrika ledare som lever i sin verksamhet och som inte begränsas av en bubbla. Man frågade dem vad de har gjort för att undvika att bli isolerade, för att istället värdesätta att hålla kontakt med verkligheten/verksamheten. Det man kom fram till var att, ledarna aktivt gick utanför sin komfortabla zon genom att:

 1. Gå ut och söka upp sånt som överraskar
 2. Tillåta sig att ha riktigt fel i antaganden
 3. Utsätta sig för situationer där de kände sig väldigt ovana till och med obekväma
 4. Hålla tyst och låta andra prata, tänka högt, vara kreativa och se vad som då kommer fram.

 

Var härvarande

Det handlar om att som ledare uppleva sin verksamhet utifrån hur den verkligen är istället för hur man tror att den är. Först då får du tillgång till den information som saknas när du är i bubblan. Att vara härvarande är en framgångsfaktor. Det är skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker (rätt), om du är isolerad från din verksamhets verklighet så kan du göra massa saker på ett alldeles utomordentligt korrekt sätt. Men hur vet du att det är rätt saker om du saknar kännedom om nuläget?

Såg du förresten TV-serien ”Undercover Boss”? En serie där företagsledare tar av sig kostymen och sminkas till svårigenkänlighet för att sedan jobba längst ut i organisationen under en period. Det är ett fascinerande program ur den aspekten att ledarna inser att det finns en massa idéer som de aldrig får tillgång till. Att det finns utvecklingspotential som de aldrig kunnat drömma om, men som är självklar för organisationen. Att de är isolerade från verkligheten blir uppenbart. De är i en egen bubbla där de tror att saker och ting är på ett visst sätt, och när de får reda på hur det verkligen ligger till så får allt en annan betydelse.

 

Att ta reda på vad du inte vet att du inte vet

Om man nu inte kan sminka sig till svårigenkänlighet och jobba ”under-cover” i sin verksamhet men ändå vill bryta sin eventuella isolering, vad kan man göra då? Hal Gregersen och hans team upptäckte att det finns sex stycken katalyserande frågor som riktigt framgångsrika ledare verkar ställa sig.

 1. Hur många barriärer måste medarbetare gå över för att få direktkontakt med mig?
 2. Hur ofta tillbringar jag tid långt ifrån min egen nära arbetsmiljö?
 3. Hur ofta pratar jag med helt ”otippade” människor i organisationen och är nyfiken på vad de tänker?
 4. När var det senaste tillfället jag tillät mig att ha helt uppåt väggarna fel om någonting?
 5. Hur ofta frågar andra mig obekväma frågor på arbetet, eller vågar ifrågasätta mig?
 6. Hur lång tid klarar jag av att vara tyst för att ge utrymme åt den andres kreativitet och låta den hitta svaret på min fråga?

Och vad gäller den sista punkten, den om tystnad, vill jag understryka vikten av att vara tyst när man vill utforska nya möjligheter, insikter och tankar. Eftersom 90% av de tankar vi tänker idag är desamma som de vi tänkte igår, så är de svar som kommer automatiskt, resultatet av redan tänkta tankar. När vi är nyfikna på riktigt och verkligen vill utforska och lära mer om ett ämne, så är tystnaden kraftfull, eftersom den ger utrymme för nya tankar, nya kopplingar mellan synapserna i hjärnan. Tystnaden katalyserar!

 

Slutligen

Management-gurun Peter Drucker sa:

” The important and difficult job is never to find the right answer, it is to find the right question!”

Den enorma potential som finns inom en organisation och dess individer, är en tillgång allt för värdefull för att låta sig vara isolerad från. Så spräck din bubbla och upptäck skillnaden som gör skillnaden. Det är först då som du kan nå beständiga resultat med din affärsutveckling och i ditt ledarskap.

P.S. visste du förresten att Gothia Akademi lär ut just katalyserande coaching? Då blir det extra roligt att styrkan i katalyserande frågor uppmärksammas av så framstående forskare som Hal och hans team.

 

Läs mer här: Harvard Business Review Bursting the CEO Bubble

 

Texten är skriven av: Anna Sanderoth Vilkas

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Infoträffar