Sara Magnusson, tilldelas 2014 års stipendium med följande motivering:

”Sara Magnussons passion är teknikutveckling och vetenskaplig utbildning. De senaste 6 åren har Sara – samtidigt som egna studier till civilingenjör – utbildat och inspirerat unga att forska. Först genom att starta föreningen Sommarforskarskolan på KTH och Chalmers, samt genom egna företaget Experimentfabriken, där unga över hela Sverige får lära sig att laborera med allt ifrån att extrahera DNA till att programmera robotar. Utmärkande för Sara är hennes otroligt starka och genuina engagemang för verksamheten. Som ledare är hon empatisk, lyhörd, varm och hon får medarbetarna att känna sig bekväma och inkluderade. Sara Magnusson är en ledare och en förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är, en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar