Välj till NLP-certifiering

Du som går Gothia Akademis Premiumpaket kan välja till en NLP-certifiering från INLPTA (International NLP Trainers Association) och samtidigt få tillgång till en extra utbildningsdag som ligger på onsdagen i den sista utbildningsmodulen i Premiumpaketet. Om du väljer till NLP-certifiering så blir den sista utbildningsmodulen alltså onsdag-fredag istället för torsdag-fredag.

Den extra utbildningsdagen innehåller framför allt verktygen “fobikuren” och “förändra personliga erfarenheter” som är en del av INLPTA-programmet men som vi valt att lägga utanför coachutbildningen eftersom det framför allt är terapeutiska verktyg. Det finns mycket lovande forskningsunderlag på fobikuren som behandlingsmetod för posttraumatiskt stressymptom.

Det tillkommer inga extra test när du väljer till NLP-certifiering. Den skrivning du ändå kommer att göra täcker kraven från INLPTA.

De som väljer till NLP-certifiering gör det av någon (eller båda) dessa två skäl:

1) De vill ha ett intyg på sin NLP-kompetens.

2) De vill åt det terapeutiska innehållet i den extra NLP-dagen.

Om du personligen inte är intresserad av det terapeutiska innehållet men vill ha ett intyg på din NLP-kompetens så behöver du inte ens vara med på den extra dagen. Under förutsättning att du varit med på alla andra utbildningsdagar så har du ändå tillräckligt med utbildningstimmar för att klara gränsen för certifiering. Men den extra dagen är en fin dag – som alla andra dagar på GA.

Tillvalet kostar 5.000 kr + moms. Förklaringen till att så stor andel av de som går Premiumpaketet väljer NLP-certifiering som tillval är att man normalt får betala 35.000-55.000 kr + moms för att kunna få ut ett NLP-certifikat genom INLPTA. Här är ytterligare information om NLP-certifiering som tillval.

När du bestämt dig så bokar du dig för NLP-certifiering genom att fylla i formuläret nedan.

 

NLP-certifiering (tillval)

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega