Angående INLPTA-certifieringar

2020-06-16

Gothia Akademi har utbildat coacher och ledare (och många andra yrkeskategorier) sedan början av millenniet. En gång i tiden så var INLPTA-certifiering den enda certifiering som vi erbjöd. 2010 blev vår utbildning ICF-ackrediterad. Bakgrunden till att vi över huvud taget valde att ansöka om ICF-ackreditering var att det fanns ett växande intresse för ICF. Det har hela tiden funnits ett intresse för INLPTA och finns fortfarande ett intresse för INLPTA. Men på det stora hela är intresset för INLPTA oförändrat medan intresset för ICF och ICF-ackrediterade utbildningar har tre- eller fyrdubblats sedan vi blev ackrediterade. Det är inte ovanligt att ett anställningskrav för coacher är ICF-certifiering. Det var inte fallet för 10 år sedan men idag är ICF helt dominerande som certifieringsorgan inom den här branschen.

Gothia Akademi har en stark ställning inom ICF.

  • Henrik Cederhed är den ende svensk som är utvald av ICF att göra både internationella färdighetsbedömningar av coacher som vill certifieras på den högsta nivån (Master Certified Coach (MCC)) och internationella bedömningar av coachutbildningar som vill få tillåtelse att själva göra färdighetsbedömningar av de coacher som de utbildar.
  • Sedan 2014 har Tracy Sinclair varit en av utbildarna på Gothia Akademis förändringsledarutbildning. 2018-2019 var hon ordförande för ICF:s globala styrelse och ytterst ansvarig för 30.000 medlemmar och alla ICF-ackrediterade utbildningar i hela världen.
  • Malin Emilsson, Jenny Andersson, Joachim Syrén, Anna Sanderoth Vilkas och Jan Hedman har gått hela vägen från nybörjare till MCC med Gothia Akademi. Och fler är på väg. 6 av 19 svenska coacher som är certifierade på den högsta nivån har alltså en bakgrund på Gothia Akademi. Det är också så att 32 av Sveriges ca 150 PCC-certifierade coacher är utbildade på GA. Och många av våra alumner har valt att engagera sig i ICF på olika sätt. Nu i vår valdes Dennis Larsson till ordförande för ICF Sverige. Och tittar man på hela listan över ICF:s förtroendevalda så hittar man många GA-alumner: Katarina Callaghan, Lars Lagerstedt, Birgitta Granqvist, Ebba Vallgårda, Anette Vancas Moberg, Irene Åhrén, Joachim Syrén, Anna Sanderoth Vilkas och Liise Dahlqvist.

För ca 5 år sedan tog vi bort möjligheten att anmäla sig till en INLPTA-utbildning hos oss. Däremot behöll vi möjligheten att välja till INLPTA-certifiering när man gått vår ettåriga coachutbildning.

Vi har nu slutat att informera om möjligheten att välja till INLPTA-certifiering när man har gått vår ettåriga coachutbildning (Premiumpaketet (Katalyserande Coachning steg 1 och 2)). Det kommer förmodligen medföra att en och annan kommer att välja att gå sin utbildning någon annanstans. Anledningen till att vi ändå tar steget är att det kommer att ha långsiktiga fördelar för både alumner och framtida kursdeltagare.

Det har funnits ett intresse för INLPTA i Sverige sedan 90-talet, det finns fortfarande ett intresse för INLPTA och det kommer förmodligen finnas ett intresse för INLPTA långt in i framtiden också.

Vi har absolut inga planer på att sluta att lära ut kraftfulla verktyg, och vi kommer även fortsättningsvis vilja att de som är huvudutbildare på Gothia Akademi har en bra trainer-utbildning med sig.

De allra flesta som gått sin utbildning på Gothia Akademi har både ICF- och INLPTA-intyg med sig. Och med det följer valfrihet att göra som man vill i varumärkesfrågan. Kompetensen kommer ju att vara den samma oavsett hur man väljer. Den som går vår ettåriga coachutbildning under det närmaste året kommer att få precis samma utbildning som tidigare år. Så om man är ute efter kompetensen så är det ingen skillnad före och efter denna förändring. Och har man redan kompetensen så är det en ganska enkel och kostnadseffektiv sak att komplettera med en online-lösning för att kunna få ut ett certifikat.

På sikt följer andra positiva effekter av att ta bort möjligheten att INLPTA-certifieras efter den ettåriga coachutbildningen. Det gör att vi kan fortsätta att utveckla utbildningen steg-för-steg i takt med att vi samlar på oss erfarenheter och nya forskningsrön. INLPTA bildades i mitten på 90-talet med följande syfte: ”The purpose of INLPTA is to facilitate the alignment of professional NLP trainers around the world in the ethical and professional use of NLP through the standardization and continual improvement of the NLP accreditation process.” Vi tycker att INLPTA har varit en positiv kraft både när det gäller etik, professionalitet och standardisering. Men det har inte förekommit någon förändring/utveckling i ackrediteringsprocessen sedan INLPTA startades. Kriterierna är de samma nu som då. Under många år var Henrik engagerad i styrelsen för INLPTA Scandinavia (rollerna skiftade mellan sekreterare, kassör, ordförande och revisor). För 10 år sedan gjorde han ett förslag till uppdatering av certifieringskriterierna vilket var en del i det som gjorde att han blev den andre svensk som certifierats som INLPTA Master Trainer. Men förslaget implementerades aldrig av INLPTA. Henrik var den enda svensk som deltog i både den första och andra internationella NLP-forskningskonferensen (2008 och 2009). Det har hänt en del intressanta saker inom NLP-forskningsområdet, men sett som helhet över de senaste 10 åren så har det inte utvecklats i den takt som vi hade hoppats på. I sitt vårnummer 2019 gjorde den vetenskapliga tidskriften International Coaching Psychology Review en sammanställning av forskningsläget inom NLP och den stämmer ganska väl med vår egen analys. Vi kommer som sagt inte göra några innehållsförändringar i utbildningen på kort sikt men Henrik skriver just nu nya tillägg till kursmaterialet baserat på färska sammanställningar av forskning inom kognitiv neurovetenskap och känslor. Det handlar inte om några dramatiska förändringar men det blir ett fint tillskott till det som redan finns i materialet. De nya delarna är än så länge bara tillgängliga för utbildarna på GA men kommer bli tillgängliga för fler längre fram. Förmodligen kommer vi att prioritera att göra det tillgängligt för Master-/Förändringsledar-alumner först.

Gothia Akademi är inte och har aldrig varit ”INLPTA”, lika lite som vi är ”ICF” eller ”Överås Slott”. Gothia Akademi är inte ens nödvändigtvis ”coachning”. Gothia Akademi är en idé om mjuka utbildningar för hårda resultat. Utbildningar värda att resa långt för. Utbildningar som blir en resa i sig själv. Utbildningar som man vill rekommendera till en kär vän, en dotter, eller en kollega som man gillar. Utbildningar som gör skillnad för dig och för viktiga personer i din omgivning. Gothia Akademi är ett kursmaterial, insatta pedagoger och noggrann administration. Gothia Akademi är omsorg och ambitionen att nå alla individer i gruppen. Det är Jenny, Jenny, Malin, Petra, Henrik, Suzanna, Therese, Tracy, Madeleine, Joachim och Hannah – och alla alumner, som tillsammans bär den idé som är Gothia Akademi. Utan människorna, inget Gothia Akademi. Gothia Akademi har en stark ställning inom ICF, men Gothia Akademi är Gothia Akademi även utan ICF, men inte utan människorna.

Vi vill att den som efter 10 år återvänder som assistent ska känna igen sig i utbildningen även om lokalen skulle vara ny, utbildarna nya och namnet på utbildningen nytt. Men vi vill också att igenkännandet kombineras med insikten att det har rört sig framåt på Gothia Akademi under de senaste 10 åren. Lika bra fast ännu bättre.

 

Summa summarum

Vi kommer att fortsätta att satsa på kvalitet. Vi kommer att fortsätta att vara noga med att utvärdera och fin-justera våra utbildningar. Vi kommer att behålla allt innehåll som vi och våra kursdeltagare tycker är bra. När vi tar bort möjligheten att INLPTA-certifieras efter den ettåriga coachutbildningen skapar vi oss nya förutsättningar för att fortsätta förbättra materialet – i takt med att vi samlar på oss mer och mer erfarenhet och i takt med att forskningen gör framsteg.

Det kommer dessutom att göra de fortbildningsdagar, som vi bjuder våra alumner på, ännu viktigare.

 

Dörren på glänt

Vi vill naturligtvis inte att någon ska känna sig snuvad på konfekten. Alla som antagits till den ettåriga coachutbildningen när tillvalet INLPTA-certifiering fanns kvar kommer kunna betala för att få ut ett INLPTA-certifikat. Eftersom innehållet inte kommer förändras alls på kort sikt så behövs ingen kompetenskomplettering alls för det.

Vi planerar också att erbjuda en ICF-komplettering för de som gick sin utbildning på GA för så länge sedan att de idag inte har valmöjligheten att använda ICF som marknadsföringsplattform.

 

Framtiden

Just nu råder det inget tvivel om att ICF har en helt dominerande ställning som marknadsföringsplattform för den som gått den här typen av utbildning. Och vi tror att ICF:s ställning kommer att vara ännu starkare om 5-10 år.

Hur branschen har förändrats om 25 år och vad det kommer att stå på utbildningsintyget då – det är upp till framtiden att utvisa. Det vi vet är att vi kommer fortsätta erbjuda våra alumner fortbildning, komplettering och uppdatering – så att både vi och våra alumner kan fortsätta att ligga i framkant i takt med att tiderna förändras.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar