Hur blir man ”Certifierad Coach”?

Kort svar: Två tredjedelar av alla coacher som ICF certifierar runt om i världen, oavsett certifieringsnivå, har gått ett Accredited Coach Training Program (ACTP)

 

Långt svar: För att en certifiering ska ha något som helst värde så måste man veta var certifieringen kommer ifrån. Det finns aktörer som inte är seriösa, och det finns till och med de som utfärdar certifikat från organisationer med ett internationellt klingande namn som inte är något annat än en vilseledande kuliss. Därför har det blivit allt vanligare att man i t.ex. offentliga upphandlingar efterfrågar coacher med en certifiering från ICF (International Coach Federation). Helt enkelt för att ICF är Sveriges, Europas och världens största branschförening för coacher. ICF certifierar coacher på tre nivåer:

1) ICF Associate Certified Coach (ACC). Det här är ICF:s grundläggande certifiering och talar om att coachen faktiskt har gått en godkänd coachutbildning och har en viss erfarenhet. För att kunna bli certifierad på ACC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning.

2) ICF Professional Certified Coach (PCC). Det här är den certifiering som sätter ribban för den kompetens som ICF vill att alla professionella coacher ska nå. Man blir inte PCC-certifierad genom ICF annat än om man är en duktig coach. För att kunna  bli certifierad på PCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Premiumpaket.

3) ICF Master Certified Coach (MCC). Den här certifieringen är ett kvitto på att den certifierade coachen har nått upp till den högsta kompetensnivån och bedöms som mästerlig. För att kunna  bli certifierad på MCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Premiumpaket + Förändringsledarutbildning. Gothia Akademi är det enda svenska utbildningsföretag som självständigt kan erbjuda en utbildning som uppfyller utbildningskravet för certifiering på MCC-nivå.

En ungefärlig procentuell fördelning av de olika certifierings-nivåerna bland svenska ICF-certifierade coacher ser ut såhär: 80-85% ACC, 10-15% PCC, 2-3% MCC.

 

 

Vad är en ”Diplomerad Coach”?

”Diplomerad Coach” är inte en skyddad titel så egentligen kan vem som helst kalla sig det – oavsett om man har en utbildning eller inte. Men normalt är det ingen som kallar sig ”Diplomerad Coach” utan att ha en utbildning. Det finns inte någon internationell motsvarighet till ”Diplomerad Coach” utan det är ett svenskt fenomen. Gothia Akademis steg-1-utbildning hette tidigare ”Diplomerad Coach” men vi har nu bytt namn på den till ”Katalyserande Coachning (steg 1)” så när man är klar så ”blir” man ”Steg-1-utbildad i Katalyserande Coachning” istället för ”Diplomerad Coach”. Det gör att du slipper blandas ihop med andra som kallar sig diplomerad coach utan att ha en utbildning som är jämförbar med den utbildning som du har. Katalyserande Coachning är ett registrerat varumärke så det är förbehållet för de som, precis som du, har gått den här typen av utbildning.

Om man har gått GA:s steg-1-utbildning på den tiden då alla blev ”Diplomerad Coach” så rekommenderar vi att man skiljer sig från andra diplomerade coacher genom att kallas sig ”GA Diplomerad Coach”. För att få en uppfattning om kompetensen hos en Diplomerad Coach så behöver man nämligen veta var personen är utbildad. Utan att veta var personen är utbildad så säger själva titeln Diplomerad Coach egentligen ingenting. En Diplomerad Coach utbildad på Gothia Akademi har kompetens som minst motsvarar ICF:s ACC-nivå. En Diplomerad Professionell Coach som klarat av sin ACTP-examen på Gothia Akademi har kompetens som motsvarar ICF:s PCC-nivå – oavsett om personen väljer att certifiera sig eller inte. Läs mer om steg 1 här.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar