Hur blir man “Certifierad Coach”?

Kort svar: Två tredjedelar av alla coacher som ICF certifierar runt om i världen, oavsett certifieringsnivå, har gått ett Accredited Coach Training Program (ACTP)

 

Långt svar: För att en certifiering ska ha något som helst värde så måste man veta var certifieringen kommer ifrån. Det finns aktörer som inte är seriösa, och det finns till och med de som utfärdar certifikat från organisationer med ett internationellt klingande namn som inte är något annat än en vilseledande kuliss. Därför har det blivit allt vanligare att man i t.ex. offentliga upphandlingar efterfrågar coacher med en certifiering från ICF (International Coach Federation). Helt enkelt för att ICF är Sveriges, Europas och världens största branschförening för coacher. ICF certifierar coacher på tre nivåer:

1) ICF Associate Certified Coach (ACC). Det här är ICF:s grundläggande certifiering och talar om att coachen faktiskt har gått en godkänd coachutbildning och har en viss erfarenhet. För att kunna bli certifierad på ACC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Diplomerad Coach.

2) ICF Professional Certified Coach (PCC). Det här är den certifiering som sätter ribban för den kompetens som ICF vill att alla professionella coacher ska nå. Man blir inte PCC-certifierad genom ICF annat än om man är en duktig coach. För att kunna  bli certifierad på PCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Professionell Coach.

3) ICF Master Certified Coach (MCC). Den här certifieringen är ett kvitto på att den certifierade coachen har nått upp till den högsta kompetensnivån och bedöms som mästerlig. För att kunna  bli certifierad på MCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Diplomerad Coach + Professionell Coach + Förändringsledare.

 En ungefärlig procentuell fördelning av de olika certifierings-nivåerna bland svenska ICF-certifierade coacher ser ut såhär: 80-85% ACC, 10-15% PCC, 1-2% MCC.

 

 

Vad är en “Diplomerad Coach”?

Att vara diplomerad coach innebär vanligtvis att man gått en coachutbildning men valt att inte ansluta sig till en branschförening. För att få en uppfattning om kompetensen hos en diplomerad coach så behöver man veta var personen är utbildad. Utan att veta var personen är utbildad så säger själva titeln Diplomerad Coach egentligen ingenting. En Diplomerad Coach utbildad på Gothia Akademi har kompetens som minst motsvarar ICF:s ACC-nivå. En Diplomerad Professionell Coach som klarat av sin ACTP-examen på Gothia Akademi har kompetens som motsvarar ICF:s PCC-nivå – oavsett om personen väljer att certifiera sig eller inte.

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega