Jobba på GA

Vi vill väldigt gärna arbeta långsiktigt med de coachmentorer och utbildare vi har, och då och då får vi möjlighet att se nya personer på våra utbildningar. Den vanligaste ingången är att man kommer in som coachmentor på utbildningen till "Katalyserande Coachning® (steg 1)" eller "Katalyserande Coachning® (steg 2)".

Coachmentor

För att bli aktuell som coachmentor så måste man vara ”Professional Certified Coach” (PCC) genom ICF, och själv ha gått den utbildning som man ska vara coachmentor på. Bland dem som uppfyller dessa två krav söker vi coachmentorer som:

  • har uppvisat förstklassiga teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter under sin utbildning på Gothia Akademi.
  • vi upplever som sympatiska, förtroendeingivande, raka (på ett varmt sätt) och strukturerade.
  • skulle passa som utbildare också (se nedan).

 

Utbildare

När behovet av en ny utbildare uppstår så tittar vi först och främst bland våra coachmentorer. Ska man arbeta som utbildare på Gothia Akademi så måste man ha gått vår förändringsledarutbildning (i vissa fall krävs dessutom att man gått en trainer-utbildning). Bland de som uppfyller det kravet söker vi utbildare som:

  • är vana och skickliga utbildare/föreläsare.
  • har assisterat den utbildning man ska utbilda på.
  • har ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap.
  • arbetar (eller driver eget) som coach, konsult, föreläsare och/eller internutbildare.

Gothia Akademi arrangerar öppna utbildningar, det vill säga utbildningar där det oftast är en enskild person som anmäler sig själv till utbildningen (inte en arbetsgivare som beställer en utbildning till t.ex. en hel avdelning, eller till en viss yrkeskategori). Vi får då och då frågor om vi kan göra föreläsningar, internutbildningar, seminarier och olika typer av konsultuppdrag. För att vi inte ska hamna i en intressekonflikt så har vi valt att konsekvent hänvisa den typen av uppdrag vidare till personer som arbetar som coachmentorer eller utbildare hos oss. Vi tror därför att de utbildare som passar Gothia Akademi bäst, är de som gjort likadant, fast åt andra hållet, valt att fokusera på det Gothia Akademi inte gör (coach- och konsultuppdrag, föreläsningar och/eller internutbildningar), och alltså inte arrangerar egna öppna utbildningar eller arbetar med någon annan som arrangerar öppna utbildningar. På det sättet slipper vi potentiella intressekonflikter – och det är bra när man vill arbeta långsiktigt.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar