Gothia Akademi blir lite klimatsmartare

Utbildning är till sin natur ett klimatsmart val. Vi har ändå frågat oss själva vad mer Gothia Akademi kan göra för att bli lite klimatsmartare. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något.

Klimatexperter

Vi är medvetna om att det finns vitt skilda åsikter om hur akut klimatläget är. Vi har ingen specialistkompetens inom klimatområdet så vi har valt att lyssna på den överväldigande majoritet av experterna på klimatområdet som hävdar att mänskligheten skyndsamt behöver ändra beteende.

 

Beteendeförändring

Den 5 November 2019 publicerades i Journal of BioScience ett uttalande av professor William Ripple, Oregon State University och flera dussin andra klimatforskare. Uttalandet stöds av över 11 000 forskare från 153 länder. Även om många av dessa forskare inte är klimatforskare så är de i alla fall forskare – och har därmed en helt annan kompetens att bedöma forskningsresultat inom klimatområdet än vad du och jag har. Enligt uttalandet är det viktigt att mänskligheten snabbt genomför dessa beteendeförändringar:

1) lämna fossila bränslen,

2) minska köttkonsumtionen,

3) stoppa skövlingen av regnskog.

Som ett första steg har vi 2019-11-14 bestämt oss för att på Gothia Akademi genomföra dessa beteendeförändringar:

 

Steg för att lämna fossila bränslen

1) Tåg är alltid förstahandsalternativet för resor som Gothia Akademi betalar för.

2) Gothia Akademi betalar inte för några flygresor mellan Stockholm och Göteborg.

3) När vi beställer taxi i tjänsten så ska vi alltid efterfråga eldriven bil.

4) Vi erbjuder alla kursdeltagare som valt vårt Premium-paket, och reser klimatsmart till utbildningen, en klimat-bonus i form av en kostnadsfri generalrepetition inför coach-examinationen. Som klimatsmart resande räknar vi tåg, buss, cykel, apostlahästarna och elbil (även hybridbil om räckvidden tillåter och du valt att resa på endast el till utbildningen). Klimatbonusen gäller för januaristarten 2020 eftersom klimatbonusen inte rimligtvis kan påverka de som redan gjort större delen av sina val av färdmedel.

 

Steg för minskad köttkonsumtion

1) Varje torsdag ska både för- och eftermiddagsfikat vara köttfritt.

2) Vi sätter upp en lista på vegetariska lunchalternativ och uppmuntrar våra kursdeltagare att pröva en ny vegetarisk lunchrätt varje torsdag.

 

Steg för att stoppa skövlingen av regnskog

1) De dagar vi serverar charkuterier till fikat ska köttet vara svenskt.

2) På våra fruktfat ska vi prioritera frukt odlad i Sverige. Vi tar bort bananer och apelsiner helt.

Vi är medvetna om att vi skulle kunna göra ännu mer. Vi är medvetna om att det skulle kunna vara så att några av de beteendeförändringar som vi genomför är missriktade eller för med sig negativa konsekvenser som vi inte hade förutsett. Vi är medvetna om att vi bara kan göra vår del av vad mänskligheten behöver göra. Men vi gör det i alla fall. Vi bedömer att chansen att det gör någon nytta är betydligt större än att det skulle göra någon skada.

Vi förbinder oss att hålla oss till ovanstående beteendeförändringar t.o.m. 2020-03-31. Därefter kommer vi revidera vår klimatpolicy utefter våra erfarenheter.

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega