Gothia Akademi blir lite klimatsmartare

Utbildning är till sin natur ett klimatsmart val. Vi har ändå frågat oss själva vad mer Gothia Akademi kan göra för att bli lite klimatsmartare. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något.

Klimatexperter

Vi är medvetna om att det finns vitt skilda åsikter om hur akut klimatläget är. Vi har ingen specialistkompetens inom klimatområdet så vi har valt att lyssna på den överväldigande majoritet av experterna på klimatområdet som hävdar att mänskligheten skyndsamt behöver ändra beteende.

 

Beteendeförändring

Den 5 November 2019 publicerades i Journal of BioScience ett uttalande av professor William Ripple, Oregon State University och flera dussin andra klimatforskare. Uttalandet stöds av över 11 000 forskare från 153 länder. Även om många av dessa forskare inte är klimatforskare så är de i alla fall forskare – och har därmed en helt annan kompetens att bedöma forskningsresultat inom klimatområdet än vad du och jag har. Enligt uttalandet är det viktigt att mänskligheten snabbt genomför dessa beteendeförändringar:

1) lämna fossila bränslen,

2) minska köttkonsumtionen (särskilt av ”rött” kött (nöt, gris, lamm)),

3) stoppa skövlingen av regnskog.

Det här är konkreta beteendeförändringar som Gothia Akademi bidrar med (senast uppdaterad 2021-05-03):

 

Steg för att lämna fossila bränslen

1) Tåg är alltid förstahandsalternativet för längre resor som Gothia Akademi betalar för.

2) Gothia Akademi betalar inte för några flygresor mellan Göteborg och Stockholm.

3) När vi beställer taxi i tjänsten så ska vi alltid efterfråga eldriven bil.

 

Steg för minskad köttkonsumtion (särskilt rött kött)

1) Varje torsdag ska fikat vara vegetariskt, alternativt med inslag av fisk.

 

Steg för att stoppa skövlingen av regnskog

1) De dagar vi serverar charkuterier till fikat ska köttet vara svenskt.

2) På våra fruktfat ska vi prioritera frukt odlad i Sverige.

 

Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något

Vi är medvetna om att vi skulle kunna göra ännu mer. Vi är medvetna om att det skulle kunna vara så att några av de beteendeförändringar som vi genomför är missriktade eller för med sig negativa konsekvenser som vi inte hade förutsett. Vi är medvetna om att vi bara kan göra vår del av vad mänskligheten behöver göra. Men vi gör det i alla fall. Vi bedömer att chansen att det gör någon nytta är betydligt större än att det skulle göra någon skada.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar