Klagomålshantering

Vi gör korta muntliga avstämningar efter nästan alla utbildningsdagar, och samlar in skriftlig feedback varje utbildningsmodul. Det här gör att vi har utmärkta förutsättningar att fånga upp funderingar innan de blir missnöje och grund för klagomål. Vi anstränger oss för att förse alla med tydlig information som ger rätt förväntningar på utbildningen hos oss, och vi är angelägna om att leverera det vi lovar.

Skulle du, mot förmodan, någon gång ha ett klagomål att framföra så görs det i första hand muntligt till den som håller i utbildningen för dagen. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd med den återkoppling du får av utbildaren, så kan du använda detta formulär för att skicka in ett skriftligt klagomål, som då hamnar hos Henrik Cederhed som är ytterst ansvarig för verksamheten. Skulle du, mot förmodan, inte vara nöjd med den återkoppling du får så kan du vända dig till ICF med ditt klagomål. Om vi på något sätt brutit mot de professionella och etiska riktlinjer som vi åtagit oss att följa så kan ICF ålägga oss att rätta till problemet eller frånta oss vår ackreditering.

Du kan känna dig trygg med oss.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar