Kvalitetssäkring

 

International Coaching Federation (ICF)

Gothia Akademis utbildningar är ackrediterade av International Coaching Federation (ICF) som är världens största branschföreningen för professionella coacher och coachutbildare.

ICF Level 3 ackreditering   

Gothia Akademi har en ICF Level 3 ackreditering. Vår ettåriga coachutbildning ”Gothia Akademis Premium-paket” har har en ICF Level 2 ackreditering, vilket innebär att vi har fått förtroendet att genom vår examination utgöra den sista kvalitetskontrollen av dig som vill bli ICF Professional Certified Coach (PCC). Bara några enstaka svenska coachutbildningar har fått denna ackreditering. Utöver det är Gothia Akademi det enda svenska utbildningsföretag med en Level 3 ackreditering. Det innebär att vi är godkända av ICF för att förbereda professionella coacher för certifiering på den högsta nivån – ICF Master Certified Coach (MCC).

Det är naturligtvis bra att vi har denna typ av utomstående kvalitetssäkring, samtidigt är vi helt övertygade om att den vassaste kvalitetssäkringen är den vi gör själva. Det är inte en slump att våra utbildningar har så höga snittbetyg. Vi utvärderar och justerar det vi gör hela tiden.

 

Malin Emilsson, Jenny Andersson, Joachim Syrén och Kristina Rosén

Malin, Jenny, Joachim och Kristina är fyra av endast ca 25 st svenskar som har klarat kraven för ICF:s finaste coachcertifiering – ICF Master Certified Coach (MCC). Du träffar nästan alltid en eller flera av dem på varje utbildningsmodul.

 

Jenny Stolpe

Ytterligare en utbildare och mentor som du kommer träffa ofta är Jenny Stolpe – som är utbildad av ICF för att göra certifieringsbedömningar för ICF Professional Certified Coach (PCC).

 

Henrik Cederhed

Ytterst ansvarig för kvalitetssäkringen på Gothia Akademi är Henrik Cederhed. Han har arbetat med coachning och ledarskapsutbildningar sedan millenieskiftet. Han har en magisterexamen från Handelshögskolan med inriktning på ledarskap och verksamhetsutveckling. Men Henrik är inte bara ansvarig för kvalitetssäkringen på Gothia Akademi. Henrik är den ende svensk som är utvald av ICF och ingår i den lilla internationella expertgrupp som är ansvarig för att bedöma förmågan hos alla coacher som ansöker om ICF-certifiering på den högsta nivån (MCC) och granska coachutbildningar som vill bli ICF-ackrediterade. Det innebär att Gothia Akademi – till skillnad från de flesta andra utbildningsanordnare i världen – har tillgång till verklighetsnära detaljinformation om vad som faktiskt avgör om man kan anses ha nått den högsta nivån eller inte. För dig innebär det att du kommer gå en riktigt bra utbildning på Gothia Akademi.

 

Välkommen med din ansökan!

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar