Gothia Akademis utbildning ”Katalyserande Coachning (steg 1)” hette tidigare ”Diplomerad Coach”. Den här sidan finns för att förklara vad olika titlar inom coachningsområdet innebär.

Diplomerad Coach

Det är vanligt att titeln ”Diplomerad Coach” följer med när man gått en ICF-ackrediterad steg-1-utbildning i coachning. Det är lätt att lockas att tro att innehållet i en ICF-ackrediterad utbildning som leder till titeln Diplomerad Coach är jämförbar med en annan ICF-ackrediterad utbildning som leder till titeln Diplomerad Coach. Men det är alltså inte fallet. ICF-ackrediteringar av coachutbildningar fungerar helt enkelt inte på det sättet. Alla ICF-ackrediterade coachutbildningar måste lära ut det som ICF kallar ”coachens kärnkompetenser” MEN hur man gör det är helt upp till utbildningsanordnaren. Det innebär i praktiken att en ICF-ackrediterad utbildning till Diplomerad Coach inte behöver ha ett enda utbildningsmoment som är det samma som på en annan ICF-ackrediterad utbildning till Diplomerad Coach. För att slippa den begreppsförvirringen så har vi bytt namn på Gothia Akademis steg-1-utbildning till ”Katalyserande Coachning (steg 1)”.

Diplomerad Professionell Coach (GA)

En person som använder titel ”Diplomerad Professionell Coach (GA)” har gått Gothia Akademis ettåriga coachutbildning och genomgått en coachexamination där coachen har uppvisat skicklighet motsvarande färdighetskraven för certifiering som PCC (ICF Professional Certified Coach). Bara ”Diplomerad Professionell Coach” säger egentligen ingenting eftersom vem som helst kan kalla sig det utan varken utbildning eller färdighet, men ”Diplomerad Professionell Coach (GA)” är en titel som betyder att du både har en gedigen utbildning och har visat att du kan omsätta den i praktiken.

ICF Master Certified Coach

Titeln ”ICF Master Certified Coach”, ofta förkortad ”MCC”, är den finaste certifiering som man kan ha som professionell coach. Det finns bara ca 25 st MCC i hela Sverige. Det krävs en gedigen utbildning i botten, mängder av erfarenhet och uppvisande av färdigheter som man kan förvänta sig av någon som verkligen bemästrar coachning. Gothia Akademi är den enda svenska utbildningsanordnare som självständig kan erbjuda en utbildning som uppfyller utbildningskravet hela vägen upp till MCC. Henrik Cederhed som är pedagogiskt ansvarig på Gothia Akademi är den enda svenska Director of Training som ingår i den lilla internationella grupp av färdighetsbedömare (assessorer) som bedömer alla coacher som ansöker om certifiering som MCC. Malin Emilsson, Jenny Andersson, Joachim Syrén och Tracy Sinclair som är pedagoger på Gothia Akademi och alla certifierade som MCC. Du kan rimligtvis inte hitta en svensk coachutbildning som kan ge dig bättre förutsättningar att bli en riktigt, riktigt duktig coach.

Förutom MCC så kan man inom ICF certifieras som ACC och PCC. Genom att komplettera med mentorscoachning så kan man, när man har den erfarenhet som krävs, ICF-certifieras som ACC (ICF Associate Certified Coach) redan när man gått Katalyserande Coachning (steg 1) men de allra flesta väljer ändå att gå hela Gothia Akademis Premiumpaket. För att certifieras som PCC (ICF Professional Certified Coach) så krävs det att man har en utbildning motsvarande Gothia Akademis Premiumpaket i botten. För mer information om vad som krävs för för respektive certifieringsnivå se ICF:s egen webbsida.

Summa summarum

Chefer, ledare och alla andra som examinerats från Gothia Akademis ettåriga coachutbildning (Premiumpaket) kan till meritförteckningen lägga ”Diplomerad Professionell Coach (GA)”. Har man inte valt att gå hela Premiumpaketet så skriver man ”Katalyserande Coachning (steg 1)”. Om man arbetar som professionell coach så tycker vi att man ska certifiera sig genom ICF och använda den titeln.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar