Under andra halvan av 2022 och första halvan av 2023 introducerar ICF ett nytt lättförståeligt ackrediteringssystem för coachutbildningar. De tre utbildningsnivåerna kallas ”Level 1”, ”Level 2” och ”Level 3” och hänger ihop med de tre certifieringsnivåerna för coacher.

 


En Level 1 ackrediterad utbildning gör att du, när du har 100 timmars klienterfarenhet, kan ansöka om coachcertifiering på den första nivån – ICF Associate Certified Coach (ACC). Gothia Akademis steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning är ICF Level 1 ackrediterad.

 

En level 2 ackrediterad utbildning uppfyller utbildningskravet för certifiering på två nivåer. När du har 100 timmars klienterfarenhet, kan du med en level 2 ackrediterad utbildning ansöka om coachcertifiering på den första nivån – ICF Associate Certified Coach (ACC). Och när du har 500 timmars klienterfarenhet kan du ansöka coachcertifiering på den andra nivån – ICF Profesional Certified Coach (PCC). Gothia Akademis steg-2-utbildning i Katalyserande Coachning och Gothia Akademis premiumpaket har ICF Level 2 ackreditering.

Om du har gått minst 60 timmars coachutbildning hos en annan ICF-ackrediterad utbildningsleverantör så kan du använda steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning (med extra mentorscoachning och coachexamination som tillval) för att få ut ett Level-2-intyg genom Gothia Akademi.

 

En level 3 ackrediterad utbildning ska kunna förbereda en coach för coachcertifiering på den högsta nivån – ICF Master Certified Coach (MCC). Gothia Akademis Förändringsledarutbildning är det enda svenska utbildningen med en Level 3 ackreditering. Om du är PCC-certifierad och inte har gått dina tidigare utbildningar på Gothia Akademi så kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig mot din MCC-certifiering.

 

CCE-utbildningar (Continual Coach Education) kan du använda som fortbildning, t.ex. för att uppfylla fortbildningskravet för att förnya din certifiering.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar