Antagningsvillkor

 

Nedan följer antagningsvillkor för Gothia Akademi AB, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg. Har du frågor kring dessa, kontakta då verksamhetsledare Petra Cederhed på petra.cederhed@ga.se eller 031-719 50 90.

Det är viktigt att du läser igenom antagningsvillkoren noggrant. De finns där för att de reglerar viktiga frågeställningar. Antagningsvillkoren är inte bara en formalitet.

När du tackar ja till en utbildningsplats på Gothia Akademi så gör du en överenskommelse med oss som vi hoppas är viktig för dig. Vi vill att alla villkor ska vara tydliga och rimliga. Om du tycker att villkoren på någon punkt saknar tydlighet eller rimlighet så är det viktigt att du reder ut detta med oss innan du tackar ja till din utbildningsplats.

 

1. Allmänna villkor

1.1. Du är antagen när du blivit erbjuden en utbildningsplats och tackat ja till platsen. Platsen är personlig och denna överenskommelse är bindande efter en vecka från det att du blivit antagen till utbildningen, fram tills dess har du möjlighet att avboka utan att behöva betala din antagningsavgift.

1.2. Blir du antagen till Premiumpaketet så räknas det som en sammanhängande utbildning även om den innehåller andra kortare utbildningar som kan läsas separat.

1.3. Du betalar alltid en del av den totala kursavgiften som antagningsavgift. Antagningsavgiften är 1 000 kr + moms om inget annat är angivet. Antagningsavgiften faktureras i samband med antagningen och ska betalas inom 10 dagar.

1.4. Kursavgiften ska vara fullständigt betald innan kursstarten om inte annat är skriftligen överenskommet. Normalt är fakturans sista betaldatum 30 dagar före kursstart.

1.5. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensräntan + 8%).

1.6 Jag är medveten om att det är obligatorisk närvaro på alla kursdagar, hela dagarna. Jag lovar att vara tydlig mot min omgivning när det gäller detta.

1.7 Jag är medveten om att alla mobiltelefoner samlas in och är oåtkomliga mellan 08.30 och 16.30 och att jag därför varken kommer kunna nås eller ringa annat än i nödfall – via Gothia Akademis nödtelefon (0729-64 45 95).

 

2. Avbokning

2.1. Avbokning ska alltid göras skriftligen och du avstår i samma stund din plats.

2.2. Avbokning inom en vecka från din antagning innebär att du inte behöver betala din antagningsavgift. Om du redan hunnit betala antagningsavgiften så återbetalar vi den.

2.3. Avbokning senare än en vecka efter antagningen men tidigare än 30 dagar före kursstart medför inga extra avgifter utöver antagningsavgiften.

2.4. Avbokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 33% av kursavgiften.

2.5. Avbokning är inte möjlig senare än 14 dagar innan kursstart.

2.6. Avbokningsavgiften ska betalas inom 10 dagar.

2.7. Eventuell antagningsavgift återbetalas inte.

2.8. Observera att punkt 1.2 i antagningsvillkoren innebär att om man blir antagen till Premiumpaketet så kan man inte avboka någon del av utbildningen senare än 14 dagar innan man påbörjat den första delen av utbildningen.

 

3. Ombokning

3.1. Ombokning ska alltid göras skriftligen och du avstår i samma stund din plats.

3.2. Ombokning av kurs tidigare än 30 dagar medför inga avgifter.

3.3. Vid ombokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 10 % av kursavgiften.

3.4. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 25 % av kursavgiften.

3.5. Ombokning av en påbörjad utbildning är inte möjlig. Observera att punkt 1.2 i antagningsvillkoren innebär att om man t.ex. blir antagen till Premiumpaketet så kan man inte omboka någon del av utbildningen efter att man påbörjat den första delen.

3.6. Kursstart kan ombokas/flyttas fram maximalt 12 månader och besked om ny önskad kursstart måste ges samtidigt som ombokningen. Denna nya kursstart är inte ombokningsbar. Om det finns önskemål om att flytta fram kursstarten längre än 12 månader eller om besked om önskad ny kursstart inte kan ges så räknas ombokningen som en avbokning med den skillnad att den del av avbokningsavgiften som överstiger ombokningsavgiften kan tillgodoräknas som del i kursavgiften den dag återanmälan till samma utbildning sker.

3.7. Ombokningsavgift ska betalas inom 10 dagar.

 

4. Ta igen missat kurstillfälle 

4.1. Den som missar ett kurstillfälle och vill ta igen det senare har, i mån av plats, möjlighet att göra det under valfri senare kursstart mot en avgift på 500 kr + moms/dag.

4.2 Den som saknar delar av utbildningen och därför inte kan få ut intyget för slutförd utbildning, kan få ett enklare intyg där det framgår vad man deltagit i och vad som behöver göras för att få ut intyget för slutförd utbildning.

 

5. Sjukdom

5.1. Läkarintyg ger möjlighet att ta igen ett missat utbildningstillfälle under kommande kursstart utan extra kostnad.

5.2. Långvarig sjukdom som sträcker sig över minst 6 på varandra följande utbildningsdagar och som styrkts med läkarintyg, ger rätt att utan några extra kostnader flytta hela den återstående delen av utbildningen till en senare kursstart, dock inte länge fram än två år. Om sjukdomen är så allvarlig att sjukdomen gör det omöjligt att gå färdigt utbildningen inom två år så återbetalas, när två år har gått, två tredjedelar av avgiften för den del av utbildningen som inte har utnyttjats. En förutsättning för en sådan återbetalning är ett läkarintyg där det tydligt framgår att deltagaren på grund av långvarig och ihållande sjukdom inte haft några möjligheter att fullfölja utbildningen under perioden. Saknas sådant läkarintyg kan, under ytterligare ett år, den betalda men inte utnyttjade avgiften användas som delbetalning för egen utbildning hos Gothia Akademi. Därefter är rätten förbrukad.

5.3. Långvarig sjukdom (minst 1 månad) styrkt med läkarintyg ger också rätt att omboka en ännu inte påbörjad utbildning. Halva kursavgiften skall betalas och finns kvar som ett tillgodohavande under 2 år. Tillgodohavandet kan användas som delbetalning för utbildning hos oss. Du kan också välja att betala hela beloppet vilket ger dig rätt att fullfölja utbildningen inom två år utan extra avgifter eller risk för höjda kursavgifter.

 

6. Policy – Handikapp/diskriminering/mångfald/jämställdhet/inkludering/rättvisa

Vi tror på alla människors lika värde och gör vårt bästa för att det ska avspeglas i tankar, ord och handling. Slottet vi sitter i är Q-märkt och tyvärr inte anpassat för den som är rullstolsburen.

 

7. Policy – Klagomålshantering

Vi är noga med att kontinuerligt samla in feedback och fånga upp eventuella signaler på missnöje. Vi justerar också vår information kontinuerligt för att förebygga missnöje som beror på felaktiga förväntningar. Vi lovar att om någon skulle skicka ett klagomål via vårt klagomålsformulär så får man svar inom 3 arbetsdagar (förutsatt att det inte semestertid). Här hittar du mer information om klagomålshantering.

 

Rimliga antagningsvillkor

Antagningsvillkoren är utformade för att förebygga ett stort antal problem som vi har stött på genom åren. Vi hoppas att du upplever dem som rimliga. Skulle det på någon punkt inte vara fallet så skicka gärna den synpunkten via formuläret nedan. Observera att vi inte kommer ge personlig återkoppling på dessa synpunkten utan samlar ihop alla synpunkter och väger in dem när vi uppdaterar antagningsvillkoren nästa gång. Men som sagt, förhoppningsvis upplever du antagningsvillkoren som rimliga och förstår varför de finns där.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar