2006-2020

Gothia Akademis

Ledarskapsstipendium

Gothia Akademis ledarskapsstipendium uppmärksammade mellan 2006 och 2020 kvinnors handlingskraft och ledarskap. Stipendiet var ett sätt för Gothia Akademi att bidra till att samhället fortsätter att utvecklas i en riktning där våra döttrar får samma möjligheter som grannens söner att göra vad de vill av sina liv. Från 2021 har vi ett nytt och ännu bättre jämställdhetsprojekt som handlar om nästa generations ledare.

Stipendiet var på 25 000 kr.

Den som nominerades till Gothia Akademis ledarskapsstipendium skulle vara kvinna och myndig. Det fanns ingen övre åldersgräns. Stipendiet delades ut till personer som har utmärkt sig med ledarskap, engagemang eller prestation bland både män och kvinnor. Särskild vikt lades vid sökande som utmärkt sig inom områden som traditionellt har dominerats av män, eller som har utmärkt sig i konkurrens med (eller tillsammans med) lika stora delar män och kvinnor.

Läs om bakgrunden till stipendiet och om stipendiaterna.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar