Gothia Akademis

Förändringsledarutbildning

Det finns mängder av teorier och metoder för förändringsledning. Gothia Akademi utbildar förändringsledare inriktade på coachning och praktisk psykologi.

Djupare, bredare och ännu bättre
Om du gillade din tidigare utbildning på Gothia Akademi så kommer du att älska Förändringsledarutbildningen. Alla Gothia Akademis utbildningar får utmärkta betyg av våra deltagare, och det här är den utbildning som får de allra högsta snittbetygen. Under Förändringsledarutbildningen bygger du vidare på det du redan fått med dig. Det innebär att du både kommer att bredda och fördjupa dina kunskaper. En del av våra deltagare gör utbildningen i direkt anslutning till sin grundutbildning och för andra så var det länge sedan de gick grundutbildningen. Även de som tycker sig ha glömt mycket från grundutbildningen upptäcker att det går snabbt att komma in i det igen. I och med att alla har fått mängder av praktiskt träning under sin grundutbildning så blir det lite som att cykla.

Riktigt bra kurskamrater 
Vi vet att du som gått utbildning hos Gothia Akademi är bortskämd med bra kurskamrater. Förändrings-ledarutbildningen blir ändå strået vassare. Oavsett om man kommer direkt från grundutbildningen eller om det var länge sedan man gick den, så delar alla som går Förändringsledarutbildningen ett genuint intresse för ämnet. Det blir en ljuvlig miljö för lärande.

Med sikte på MCC-coachning
Under Förändringsledarutbildningen höjer vi siktet mot MCC-nivå. MCC (Master Certified Coach) är den högsta certifieringsnivån inom ICF – International Coach Federation – Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher och coachutbildare. Gothia Akademi är det enda utbildningsföretag i Sverige som självständigt kan erbjuda utbildning hela vägen upp till MCC-nivå. Erfarenhetskravet för att faktiskt kunna certifieras på MCC-nivå är 2500 timmar, och många som går Förändringsledarutbildningen jobbar inte aktivt som coacher, så själva certifieringen blir inte aktuell för dem. Men alla kommer att bli mycket vassare coacher. En hel del blir till och med så vassa att de redan under utbildningen når upp till färdighetskraven för MCC. Vi har fått se helt fantastiska coachningssamtal under denna utbildning!

Grupper och organisationer
Ytterligare en sak som gör Förändringsledarutbildningen unik är att vi har valt att väva in grupperspektivet.   Oavsett om man arbetar som coach, konsult, chef, personalare, eller något helt annat, så stöter vi alla på situationer, både i jobbet och utanför, där vi vill påverka små eller stora grupper av människor. Det kan vara den egna familjen, en ledningsgrupp, kompisgänget, företagets säljteam, bostadsrättsföreningens styrelse etcetera. Även om de flesta övningar kommer att göras i triader – som vanligt, så vill vi att grupp-perspektivet ska vara en återkommande del av utbildningen. Och vi har också sett till att få med principer från Harvardprofessorn Kotters världsledande forskning inom förändringsledning.

Egen utveckling
Du kommer att bli drillad i hur du kan påverka och utveckla andra människor. Men en av de stora värdena med utbildningen är det som händer med dig själv. Du kommer att öka din självkännedom och få lysande tillfällen att arbeta med din egen utveckling – både på det privata och professionella planet.

Titeln “förändringsledare”
Alla går naturligtvis utbildningen för att man faktiskt vill lära sig något, inte för ett pappers skull. Samtidigt ska man inte underskatta värdet i att kunna kalla sig förändringsledare utbildad på Gothia Akademi. Det kommer göra att du sticker ut från mängden – oavsett om du söker anställning eller nya kunder.

 

actp_webcce_web

 

Tipsa en vän:

Förändringsledarutbildningen är nödvändig för att möta företags behov av förändring. Utbildningen är fantastisk och jag har fått personlig utveckling som jag kan använda både på jobbet och privat.

Michael Jönsson

Arbetsledare, Loomis Sverige AB, Göteborg

Den här utbildningen är för den som verkligen vill vässa sin kunskap med djup, skärpa och självklarhet. Jag har har fått möjlighet att skapa min egen stil. Utbytet med de andra i gruppen har varit fantastiskt. Alla vill verkligen utvecklas och göra sitt yttersta. Jag kommer att sakna er! Varmt tack för fina utbildningar!

Maria Norén

Coach, konsult och utbildare, Ydimer Management AB, Luleå

Det bästa med utbildningen har varit bredden och djupet. Den har varit väldigt utvecklande och givande. Ett stort tack!

Anders Hjort

Stridspilot, försvarsmakten, Vänersborg

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som är klar med Gothia Akademis ettåriga coachutbildning och vill ha mer av det goda. Kontakta oss om du är osäker på om du har vad som krävs.

INNEHÅLL OCH KURSMATERIAL

Utbildningen tar vid där din grundutbildning slutade och bygger vidare på dina kunskaper inom kommunikation och praktisk beteende-psykologi. Din verktygslåda kommer att fyllas på och du kommer att på ett mycket påtagligt sätt utveckla det du har ”i ryggmärgen”. Det vill säga de färdigheter för att förstå, påverka och utveckla människor, som du alltid bär med dig.

Om det var ett tag sedan du gick din grundutbildning på Gothia Akademi så kan du välja att få vårt senaste utbildningsmaterial för grundutbildningen inkluderat i din kursbok för Förändringsledarutbildningen. Vi vässar ständigt på materialet så det brukar vara ett uppskattat extravärde.

UR förändringsledarutbildningens INNEHÅLL:

 1. Vad coachning på MCC-nivå är.
 2. Systemtänkande och grupp-perspektiv
 3. GA:s direkt-effekt-metod (GADEM)
 4. Förändringsnivåer
 5. Föreställningssystem
 6. Förändring genom föreställningsförändring
 7. Värderingar och värderingssystem
 8. Tumregler för effektiv problemlösning
 9. Kärnfrågor
 10. Förstklassiga kreativitetsstrategier
 11. Kartesiska frågor
 12. SCARF-metoden
 13. Designa egna verktyg
 14. Skriftlig kunskapsdemonstration
 15. Eget projektarbete

UTBILDNINGSINTYG

Certifierad förändringsledare / Certified Change Manager (72 CCE*)

 

* CCE (Continual Coach Education) är den förkortning som International Coach Federation använder för vidareutbildningar inom coachning. Med den här utbildningen är Gothia Akademi ensamma i Sverige om att självständigt kunna erbjuda coachutbildningar hela vägen upp till ICF:s högsta certifieringsnivå (MCC).

STORT EXTRA VÄRDE – 2010 ELLER TIDIGARE

Gick du Gothia Akademis coachutbildning 2010 eller tidigare? I så fall tillhör du dem som gick utbildningen när vi höll till på Avenyn (eller på Erik Dahlbergsgatan i Vasastaden). Det var innan utbildningen blev ackrediterad av International Coach Federation (ICF). I så fall innebär det också att du får ett stort extra värde på köpet när du går Förändringsledarutbildningen. När du har gått den så kommer du nämligen att ha fått de delar som numer ingår i grundutbildningen. Och därför kommer vi att se till att du får möjlighet att, utan extra kostnad, få de ICF-intyg som numer är en del av Gothia Akademis ettåriga coachutbildning. Vilket gör att du kan kalla dig:

Diplomerad Professionell Coach

… och, i den mån din erfarenhet tillåter, också bli certifierad av ICF som:

ICF Associate Certified Coach (ACC)

ICF Professional Certified Coach (PCC)

ICF Master Certified Coach (MCC)

TILLVAL: Certifiering som NLP-coach (INLPTA)

Oavsett om du går hela utbildningen till certifierad förändringsledare eller bara Katalyserande Coachning 3 (se “Downsizing” ovan) så kan du få ut ett INLPTA-certifikat som NLP-coach. Detta tillval kostar 5 000 kr + moms och passar dig som vill kunna skriva “Certifierad NLP-coach (INLPTA)” på ditt CV. Det tillkommer inget extra innehåll eller prov.

TILLVAL: Masterkomplettering

Det här är ett tillval för dig som vill utbilda och certifiera andra inom INLPTA i framtiden. Masterkompletteringen består av en intensivvecka i Andalusien (Spanien) och kostar 20 000 kr + moms + resa, mat och boende. När du är klar med denna utbildning får du ut ett certifikat som INLPTA Business Communication Master Practitioner. Innehållet i denna komplettering är allt innehåll som ingår i INLPTA:s master-practitioner-krav och som vi inte har prioriterat att se till att du redan fått med dig under din tidigare utbildning på GA. För att utbilda och certifiera andra genom INLPTA så måste man ha gått en utbildning till INLPTA Trainer och för att få ut ett certifikat som INLPTA Trainer så måste man först ha ett certifikat som INLPTA Master Practitioner. Åter igen, det här är ett tillval för dig som vill utbilda och certifiera andra inom INLPTA i framtiden. Nästa tillfälle för denna master-komplettering är våren 2021. Det krävs minst 10 deltagare för att vi ska genomföra masterkompletteringen.

Det kan vara bra, för den som är intresserad av att utbilda andra i coachning, att veta att Gothia Akademi planerar att börja arrangera utbildar-utbildningar med ICF-inriktning inom de närmaste åren. Vi är övertygade om att det kommer bli en ännu bättre utbildning – men det kommer inte ge dig något INLPTA-certifikat (om det är viktigt för dig).

TILLVAL: Downsizing

Det här är egentligen inte ett till-val utan ett från-val. Detta alternativ är bara intressant för den som inte är intresserad av att leda förändring i grupper och organisationer men, precis som du, är intresserad av mer utbildning för att bli ännu bättre på att förstå, påverka och utveckla både sig själv och andra individer. Den som väljer det här alternativet får istället en 9 dagar lång utbildning och betalar 33 500 kr + moms. Då är utbildningen klar på en termin. På utbildningsintyget står då istället “Katalyserande Coachning 3” men man kan fortfarande använda detta intyg för att uppfylla utbildningskravet för certifiering som ICF Master Certified Coach (MCC). Det man väljer bort är fredag i modul 1 och 2, alla webinarier, eget projektarbete i förändringsledning, förändringslednings-specifika litteraturstudier (och den skriftliga kunskapsdemonstrationen kopplad till det), samt redovisningsdagen för projektarbeten.

MÄNGDER MED ANDRA FÖRDELAR

Boka-tidigt-erbjudande

5 månader: Ansök till Förändringsledarutbildningen senast fem månader innan kursstart och få 10% rabatt

3 månader: Ansök till Förändringsledarutbildningen senast tre månader innan kursstart och få 5% rabatt.

Finansiering
Du kan delbetala utbildningen under upp till 18 månader från din anmälan, dock inte längre än till samma månad som utbildningen slutar. I samband med din anmälan betalar du 20% kontantinsats. Resterande delar betalar du jämnt fördelat över önskat antal månader. Inga andra avgifter eller räntor förutom en uppläggningsavgift på 200 kr + moms tillkommer.

Mentorscoachning
Du kommer att få minst 3 timmars mentorscoachning (individuellt och/eller i grupp) av en MCC-certifierad coachmentor.

Personlig feedback
Under utbildningens gång kommer du att få mängder av personlig feedback både från dina kurskamrater och dina lärare.

Jobb
De flesta som går Förändringsledarutbildningen gör det för att de vill åt kompetensen, utvecklas som person och bli en ännu vassare yrkesmänniska. En och annan planerar att starta eget eller att söka jobb som coach. De finaste utbildningsbevis på kompetens inom det här området, är de som du kan få genom den här utbildningen.

Bli coachmentor
När du har gått den här utbildningen så har du utmärkta förutsättningar att ta uppdrag som mentor åt individer som vill ICF-certifiera sig, eller vara coachmentor på en coachutbildning. Vi på Gothia Akademi väljer i första hand mentorer som har gått Förändringsledarutbildningen.

DINA LÄRARE

Anna Vilkas, Tracy Sinclair och Jenny Andersson. Ansvarig coachmentor på Förändringledarutbildningen är Malin Emilsson – den första ICF Master Certified Coach (MCC) som utbildats på Gothia Akademi.

Frågor och svar

Här hittar du Henrik Cederheds svar på vanliga frågor om Förändringsledarutbildningen.

Intresserad av Förändringsledarutbildningen?

Det här formuläret är till för dig som ännu inte uppfyller förkunskapskraven (se rutan "FAKTA" ovan) men ändå vill visa ditt intresse för förändringsledarutbildningen.

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega