5 % boka-tidigt-rabatt - ansök senast 31 oktober.

Ansök här

Gothia Akademis

Förändringsledarutbildning

Det finns mängder av teorier och metoder för förändringsledning. Gothia Akademi utbildar förändringsledare inriktade på coachning och praktisk psykologi.

Kronan på verket

Gothia Akademis Förändringsledarutbildning är kronan på verket i Sveriges (och en av världens) mest omfattande ICF-ackrediterade coachutbildningar. Denna utbildning gör att Gothia Akademi är ensamma i Sverige om att kunna erbjuda en utbildning som självständigt uppfyller utbildningskravet för certifiering hela vägen upp till den högsta certifieringsnivån – ICF Master Certified Coach (MCC). Det är tack vare denna utbildning som ca 25 % av alla Sveriges MCC-certifierade coacher är utbildade på Gothia Akademi – trots att Gothia Akademi är ett litet utbildningsföretag.

 

Antagningskrav

Förutsättningen för att bli antagen till Förändringsledarutbildningen är att man har:

1) gått steg-1- och steg-2-utbildningen i Katalyserande Coachning. (Gothia Akademis utbildningar har haft några olika namn genom åren. Om du har gått en utbildning på minst en termin hos oss så uppfyller du normalt detta krav.)

2) avklarat en coachexamination där man uppfyllt färdighetskravet för certifiering som ICF Professional Certified Coach (PCC).

3) skaffat sig minst 50 timmars erfarenhet av coachande samtal efter första utbildningsdagen på steg-1-utbildningen. Många som går Förändringsledarutbildningen är chefer och ledare och man får använda coachande samtal med medarbetare för att uppfylla erfarenhetskravet för antagning till Förändringsledarutbildningen.

 

Det här kan du förvänta dig

Du kan förvänta dig att innehållet är riktigt bra. Förändringsledarutbildningen bygger på innehåll som vi har använt och utvecklat sedan 2008. Fram till 2018 var Förändringsledarutbildningen 9 dagar, under 2019 gjorde vi om den, tog bort några delar och la till några delar. Resultatet blev en uppdaterad, utökad och ännu bättre Förändringsledarutbildning på 12 dagar som erbjöds första gången under 2020.

Du kan förvänta dig att det känns som en naturlig fortsättning efter steg 1 och steg 2. Du kommer att få den sista delen av de verktyg vi har att bjuda på för att förstå, utveckla och påverka både dig själv och andra individer, men också grupper och organisationer.

Du kan förvänta dig att vi precis som vanligt är måna om tydlighet, tider, ordning och reda – för att du ska få ut så mycket som möjligt av det sista steget i din coachutbildning på Gothia Akademi.

Du kommer få möjlighet att göra mentorscoachning för en MCC-certifierad mentor och ta nästa steg i din utveckling – oavsett hur långt du redan kommit.

Du kommer att få träffa ett gäng nya fina människor. Till skillnad från första gången du klev in på GA så kommer du från början dela en gemensam grund med dina kurskamrater. Precis som första gången du klev in på GA kommer du träffa ett gäng nya fina människor, och när utbildningen är slut kommer ni skiljas åt med många fina gemensamma minnen och lärdomar.

 

Det här kan du inte förvänta dig

Den här utbildningen är, lika lite som någon av Gothia Akademis andra utbildningar, en teoretisk utbildning. Du kommer få med dig en kort orientering i olika teoribildningar runt förändringsledning och vi har ett bokbord med rekommenderad litteratur. Men utbildningen är praktiskt, inte teoretiskt, inriktad. Det är inte en utbildning bara inriktad på förändringsledning av organisationer/grupper/team. En del verktyg är för egen utveckling och arbete med individer. Förändringsledarutbildningen skulle ha kunnat heta ”Katalyserande Coachning steg 3” och är det sista steget i din coachutbildning på Gothia Akademi – inte något helt annat.

 

cce_web

 

Det bästa med utbildningen har varit bredden och djupet. Den har varit väldigt utvecklande och givande. Ett stort tack!

Anders Hjort

Stridspilot, försvarsmakten, Vänersborg

Den här utbildningen är för den som verkligen vill vässa sin kunskap med djup, skärpa och självklarhet. Jag har har fått möjlighet att skapa min egen stil. Utbytet med de andra i gruppen har varit fantastiskt. Varmt tack för fina utbildningar!

Maria Norén

Coach, konsult och utbildare, Ydimer Management AB, Luleå

Förändringsledarutbildningen är nödvändig för att möta företags behov av förändring. Utbildningen är fantastisk och jag har fått personlig utveckling som jag kan använda både på jobbet och privat.

Michael Jönsson

Arbetsledare, Loomis Sverige AB, Göteborg

MÅLGRUPP

Chefer, konsulter, personalvetare, säljare, marknadsförare, informatörer, beteendevetare, coacher, vårdpersonal etcetera som är utbildade på Gothia Akademi och nu vill gå den sista delen av sin coachutbildning. Kontakta oss om du är osäker på om du har de förkunskaper som krävs.

INNEHÅLL OCH KURSMATERIAL

Utbildningen tar vid där din grundutbildning slutade och bygger vidare på dina kunskaper inom kommunikation och praktisk beteende-psykologi. Din verktygslåda kommer att fyllas på och du kommer att på ett mycket påtagligt sätt utveckla det du har ”i ryggmärgen”. Det vill säga de färdigheter för att förstå, påverka och utveckla människor, som du alltid bär med dig.

SPRÅK

Svenska (både undervisning och litteratur) till största delen. Två dagar hålls på engelska då vi har äran att ha Tracy Sinclair som gästutbildare.

UR förändringsledarutbildningens INNEHÅLL:

 1. Teamcoachning
 2. Systemtänkande och grupp-perspektiv
 3. Vad coachning på MCC-nivå är.
 4. Värderingar och värderingssystem
 5. Föreställningssystem
 6. GA:s direkt-effekt-metod (GADEM)
 7. Förändringsnivåer
 8. Förändring genom föreställningsförändring
 9. Tumregler för effektiv problemlösning
 10. Kärnfrågor
 11. Förstklassiga kreativitetsstrategier
 12. Kartesiska frågor
 13. Designa egna verktyg
 14. Skriftlig kunskapsdemonstration

UTBILDNINGSINTYG

Certifierad förändringsledare / Certified Change Manager (72 CCE*)

 

* CCE (Continual Coach Education) är den förkortning som International Coach Federation använder för vidareutbildningar inom coachning. Med den här utbildningen är Gothia Akademi ensamma i Sverige om att självständigt kunna erbjuda coachutbildningar hela vägen upp till ICF:s högsta certifieringsnivå (MCC).

STORT EXTRA VÄRDE – 2010 ELLER TIDIGARE

Gick du Gothia Akademis coachutbildning 2010 eller tidigare? I så fall tillhör du dem som gick utbildningen när vi höll till på Avenyn (eller på Erik Dahlbergsgatan i Vasastaden). Det var innan utbildningen blev ackrediterad av International Coach Federation (ICF). I så fall innebär det också att du får ett stort extra värde på köpet när du går Förändringsledarutbildningen. När du har gått den så kommer du nämligen att ha fått de delar som numer ingår i steg 1 och 2. Och därför kommer vi att se till att du får möjlighet att, utan extra kostnad, få de ICF-intyg som numer är en del av Gothia Akademis ettåriga coachutbildning. Vilket gör att du kan kalla dig:

Diplomerad Professionell Coach

… och, i den mån din erfarenhet tillåter, också bli certifierad av ICF som:

ICF Associate Certified Coach (ACC)

ICF Professional Certified Coach (PCC)

ICF Master Certified Coach (MCC)

Tillval

Det här tillvalet är endast tillgängligt för dig som redan är certifierad som ICF Professional Certified Coach (PCC) och är avsett för dig som redan har, eller snart har, de 2500 timmar som krävs för att få ansöka om MCC-certifiering. Tillvalet består av ytterligare ca 5 timmars mentorscoachning med en MCC-mentor. Tillvalet gör att du, när du är klar med utbildningen, kan få ut ett Level-3-intyg som du kan använda för din MCC-certifiering. Se ICF:s webbsida för mer information om certifiering.

 

MÄNGDER MED ANDRA FÖRDELAR

Boka-tidigt-erbjudande

5 månader: Ansök till Förändringsledarutbildningen senast fem månader innan kursstart och få 10% rabatt

3 månader: Ansök till Förändringsledarutbildningen senast tre månader innan kursstart och få 5% rabatt.

Finansiering
Du kan delbetala utbildningen under upp till 18 månader från din anmälan, dock inte längre än till samma månad som utbildningen slutar. I samband med din anmälan betalar du 20% kontantinsats. Resterande delar betalar du jämnt fördelat över önskat antal månader. Inga andra avgifter eller räntor förutom en uppläggningsavgift på 200 kr + moms tillkommer.

Professionell feedback
Du kommer att få möjlighet att delta i 3 fria observerade coachningar med en MCC-certifierad mentor. En del av tiden vid varje tillfälle är personlig feedback och en del är lärande utifrån kurskamraters coachning och den feedback de får på den. Den fria observerade coachningen, och feedbacken på den, har du online tre måndagar (kl. 13.00-14.45 eller kl. 15.00-16.45). Du blir i samband med kursstart tilldelad datum och tider för dina tre tillfällen. Om något datum inte skulle passa så kan du försöka byta med en kurskamrat som har sin tid en annan måndag – och meddelar oss när du lyckats få till ett byte. Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta så får du helt enkelt stå över den gången. Den fria observerade coachningen och feedbacken på den är inte ett obligatoriskt moment utan ett mervärde för alla som kan delta.

Mer personlig feedback
Under utbildningens gång kommer du, precis som under steg 1 och steg 2, få mängder av värdefull personlig feedback från dina kurskamrater.

Jobb/uppdrag
De flesta som går Förändringsledarutbildningen gör det för att de vill åt kompetensen, utvecklas som person och bli en ännu vassare yrkesmänniska. En och annan planerar att starta eget eller att söka jobb. Det utbildningsbevis du får med dig från den här utbildningen är det finaste man kan ha inom detta område.

Bli coachmentor
När du har gått den här utbildningen så har du utmärkta förutsättningar att ta uppdrag som mentor åt individer som vill ICF-certifiera sig, eller vara coachmentor på en coachutbildning. Vi på Gothia Akademi väljer i första hand mentorer som har gått Förändringsledarutbildningen.

Frågor och svar

Här hittar du Henrik Cederheds svar på vanliga frågor om Förändringsledarutbildningen.

Intresserad av Förändringsledarutbildningen?

Det här formuläret är till för dig som ännu inte uppfyller förkunskapskraven (se rutan "FAKTA" ovan) men ändå vill visa ditt intresse för förändringsledarutbildningen.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar