Med anledning av covid-19

Uppdaterad: 2020-09-08 kl. 14.45

Vi vill börja med att tacka för all uppskattning vi får, och all tacksamhet som våra kursdeltagare visar för de åtgärder vi vidtar och de vägval vi gör. Tack, från hjärtat tack!

 

Att hedra ett löfte
Vi har valt att hedra våra löften till våra kursdeltagare i pågående utbildningar. Vi har lovat våra kursdeltagare en på-plats-utbildning på förutbestämda datum. 2/3 av våra kursdeltagare är glada och tacksamma för att vi hedrar det löftet. Samtidigt missar ca 1/3 av kursdeltagarna i pågående utbildningar sina utbildningsdagar p.g.a. sjukdom (inklusive mycket lindriga symptom), lång resväg eller riskgrupp. Alla som missar utbildningsdagar, oavsett orsak, kommer att ha möjlighet att komplettera dessa under en senare utbildning. Vi erbjuder inte möjligheten att vara med på en utbildningsdag hemifrån via länk eftersom vi vill prioritera att hedra vårt löfte och samtidigt möta de förväntningar som man med rätta kan ha på sin utbildning hos oss. Det förutsätter att man är på plats. Om man p.g.a. covid-19 inte är på plats så kommer det att finnas möjligheter att ta del av vårt löfte senare. Alla kommer ha möjlighet att gå färdigt sin utbildning även om det blir förskjutet i tid. Vi hoppas och tror att alla kommer att vara nöjda i slutändan.

Långtgående anpassningar
Man kan förvänta sig att alla anpassar sin verksamhet efter covid-19, och det gäller naturligtvis också oss. Gothia Akademis utbildningar är på-plats-utbildningar och självklart har vi gjort riskbedömningar och långtgående anpassningar av vår verksamhet så att den motsvarar eller överträffar de rekommendationer som t.ex. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har gett ut med anledning av covid-19. Våra kursdeltagare ska kunna känna sig trygga med att vi har gjort en mängd anpassningar för att bidra till att minska smittspridningstakten av covid-19.

Online
Vi hade förberett allt för att i maj starta en online-version av GA:s steg-1-utbildning genom en samarbetspartner men eftersom intresset för våra på-plats-utbildningar var oförändrat och intresset för online-versionen var mycket svagt så blev det aldrig av. Men allt är fortfarande förberett – om situationen skulle förändras på ett sådant sätt att en online-version är det enda rimliga alternativet. Även om man inte kommer kunna gå några utbildningar online på Gothia Akademi så kommer man, om situationen kräver det, kunna göra det genom vår samarbetspartner.

Löfte – om det osannolika skulle hända
Skulle det komma ett beslut som gör på-plats-utbildningar omöjliga så kommer vi att erbjuda möjligheten att gå färdigt utbildningen hos oss under någon av de kommande kursstarterna, eller att gå färdigt utbildningen online med vår samarbetspartner. Väljer man det senare alternativet så kommer online-utbildningen gå på exakt samma datum som ursprungligen var planerade för på-plats-utbildningen. Vi bedömer en total stängning av Sverige som osannolik, men om det mot förmodan skulle inträffa så finns det två alternativ som gör det bästa av situationen.

 

Kronologi – vad vi gjort

 • Med anledning av covid-19 har vår administratör Therese Borg vecka 10 avstått sin resa till Rom där hon skulle ha firat sitt 15-åriga äktenskap med sin man.
 • Med anledning av covid-19 har vår utbildare Anna Sanderoth Vilkas vecka 11 avstått sin resa till USA där hon skulle ha varit med på ett två dagar långt sammanträde tillsammans med en tiotal forskare och experter inom teamcoachning – för att ta fram globala riktlinjer för teamcoachning åt International Coaching Federation (ICF).
 • Med anledning av covid-19 har vi fr.o.m. vecka 11 och för de de närmaste veckorna ändrat våra fika- och förfriskningsrutiner. Vi är alltid noga med hygien, men nu har vi vidtagit ett gäng ytterligare försiktighetsåtgärder.
 • Med anledning av covid-19 har vi satt upp skyltar med påminnelser baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. “Stanna hemma om du har symptom på luftvägssjukdom. Det gäller även lindriga fall av hosta, ont i halsen och feber. Tvätta händerna ordentligt, och oftare än vanligt. Besök inte äldre och sjuka (ring istället).”
 • 2020-03-16. Med anledning av covid-19 har vi tillfälligt (vecka 12) tagit bort kravet på läkarintyg för att ha rätt att komplettera missade utbildningsdagar under nästa kursstart. Det gör vi för att även de med lindriga symptom på luftvägsinfektion ska kunna stanna hemma. Istället kommer vi begära samvetsintyg på att man har symptom på luftvägsinfektion och verkligen har stannat hemma tills man har varit utan symptom i två dagar. Det fyller nämligen ingen samhällsfunktion om man inte kommer hit men istället går till jobbet, sätter sig på bussen eller går till affären och handlar. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och förlänga våra åtgärder i den utsträckning som det är lämpligt.
 • 2020-03-17 har vi plockat ner påminnelserna som vi satt upp runtomkring i våra lokaler. Vid det här laget är alla väl medvetna om att det gäller speciella rutiner under den närmaste tiden. Alla vet att man ska tvätta händerna noga och oftare än vanligt. Alla vet att man ska stanna hemma även om man bara har milda symptom på luftvägsinfektion. Alla vet att man inte ska besöka äldre och personer inlagda på sjukhus med allvarliga sjukdomar eftersom det är de som kan råka illa ut om de smittas av covid-19 (eller vanlig säsongsinfluensa också för den delen). Nu fortsätter vi hålla i våra nya rutiner och fokuserar på att se till att våra kursdeltagare får en riktigt bra utbildning. Det känns sunt, klokt och rätt.
 • 2020-03-18. Vi har idag en kursstart. Tre personer med milda symptom stannade hemma. Två fick inte komma för sina arbetsgivare. En person ville inte ta risken att träffa andra människor. Övriga 80% är på plats – glada och pur-friska. Vi tar bort kravet på läkarintyg för vecka 13 också (se punkt 5 ovan).
 • 2020-03-19. Vi har uppdaterat informationen om vad vi ber dig göra (se nedan).
 • 2020-03-20. Vi har även idag lyssnat på Folkhälsomyndighetens pressträff. Inga nya åtgärder från vår sida. Vi tar helg efter en lyckad kurstart denna vecka.
 • 2020-03-23. Vi har bytt förstahandskälla till information – från Folkhälsomyndigheten till Regeringens och myndigheternas gemensamma informationskanal krisinformation.se. Det gör vi för att det är Regeringens och alla myndigheters gemensamma ansvar att se till att “medicinen inte blir värre än sjukdomen”.
 • 2020-03-24. All information på denna sida genomgången och uppdaterad. Inga nya åtgärder.
 • 2020-03-25. All information på denna sida genomgången och uppdaterad. Inga nya åtgärder.
 • 2020-03-27. Regeringen meddelar idag förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Även om det i framtiden skulle ändras till 10 personer så kommer den typen av beslut INTE att omfatta Gothia Akademis utbildningar eftersom det handlar om en sluten grupp som allmänheten inte har tillträde till (källa: www.polisen.se). Vi tar bort kravet på läkarintyg under vecka 14, 15 och 16 också (se punkt 5 ovan).
 • 2020-03-30. Vi har skickat ut reserekommendationer till de som reser långväga till pågående utbildningar.
 • 2020-03-31. Inga nya åtgärder.
 • 2020-04-01. Vi har gjort ytterligare anpassningar av våra fika-rutiner. Med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kom ut med idag, och som gäller t.o.m. 2020-12-31, kommer vi att utgå från att de anpassningar vi gör framöver är långsiktiga anpassningar, inte bara en tillfällig lösning. Vi kommer att kombinera det med att anstränga oss för att hålla ingångna avtal – så du som idag går en utbildning hos oss, eller är antagen till en framtida utbildning hos oss, kan fortsätta att känna dig trygg med att du kommer att få en utmärkt utbildning – samtidigt som vi hjälps åt att “platta kurvan”.
 • 2020-04-02. Med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kom ut med igår kommer vi låta en samarbetspartner erbjuda en online-version av vår steg-1-utbildning under samma datum och tider som Gothia Akademi har sina kommande steg-1-utbildningar (nästa start är 18 maj). Från och med påsk har vi bytt till en större utbildningslokal och fördubblat avståndet mellan våra egna kursdeltagare. Eftersom en del kommer att välja att gå online-versionen hos vår samarbetspartner så kommer avståndet kunna ökas ytterligare på kommande starter. Från och med påsk inför vi också bordsservering för fikapauserna, ökar avstånden mellan borden och sätter färre stolar per bord. Tillsammans med alla våra andra corona-åtgärder gör det att de som väljer att gå Gothia Akademis utbildningar under resten av 2020 kommer kunna göra det – förvissade om att vi håller minst lika hög kvalitetsnivå som vanligt, och minst lika hög corona-nivå som den som förväntas av butiker, restauranger, skolor och arbetsplatser. Och för den som ändå föredrar en online-version (t.ex. p.g.a. stort reseavstånd) så kommer den möjligheten som sagt att finnas genom en samarbetspartner. Vi kommer att informera om online-versionen i takt med att detaljerna blir klara.
 • 2020-04-05. Vi har dubbelkollat så att alla våra livsmedelsrutiner följer Livsmedelsverkets rekommendationer med anledning av covid-19. Och det gör de.
 • 2020-04-08. Vi fortsätter att dagligen lyssna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Inga nya åtgärder.
 • 2020-04-14. Vi har bytt ut den uppsatta skriftliga covid-19-informationen mot förtryckt information från krisinformation.se.
 • 2020-04-15. För att skapa tydlighet och trygghet runt det som gäller våra deltagares utbildning hos oss så har vi uppdaterat informationen på denna sida och lagt till ett avsnitt med “frågor och svar”. Vi tar bort kravet på läkarintyg under vecka 17 och 18 också (se åtgärden från 2020-03-16 ovan).
 • 2020-04-16. Vi har lagt till “Vi kan, enligt Folkhälsomyndigheten (Anders Tengnell 2020-04-16) räkna med att hälften av alla i Sverige kommer att ha haft covid-19.”. I övrigt ingen ny information och inga nya åtgärder. Vi har ansträngt oss för att göra våra anpassningar långsiktigt hållbara – så vi kommer kunna vara mycket uthålliga i vårt arbete med att “plana ut kurvan”.
 • 2020-04-22. Eftersom vi bedömer det som mer sannolikt att restriktionerna kommer att mildras snarare än skärpas under den kommande månaden så går vi över till att lyssna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser på tisdagar och på fredagar istället för varje dag. Våra covid-19-anpassningar är långsiktigt hållbara och vi fortsätter med alla nuvarande åtgärder tills vidare.
 • 2020-04-29. Vi fortsätter med befintliga åtgärder. Inga nya åtgärder.
 • 2020-05-05. Eftersom vi bedömer det som mer sannolikt att restriktionerna kommer att mildras snarare än skärpas under den kommande månaden så går vi över till att lyssna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser en gång i veckan (fredagar). Våra covid-19-anpassningar är långsiktigt hållbara och vi fortsätter med alla nuvarande åtgärder tills vidare.
 • 2020-05-14. Vi fortsätter med befintliga åtgärder. Inga nya åtgärder.
 • 2020-05-25. Vi har märkt upp golvet i utbildningssalen för att var och en ska kunna kontrollera att stolarna behåller sitt avstånd mellan varandra. Mer information om “armslängds avstånd” under “frågor och svar” nedan.
 • 2020-06-01. Vi har uppdaterat “frågor och svar” med information om att en resa till en utbildning hos oss klassas som en “nödvändig resa”. Det ligger alltså i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att resa till utbildningen – oavsett hur långt bort i Sverige man bor.
 • 2020-06-04. Statsminister Stefan Löfven meddelar att fr.o.m. 2020-06-13 så är även icke nödvändiga resor inom Sverige ok – så länge man är symptomfri och i övrigt tar personligt ansvar för att minska smittspridningen. Eftersom en resa till en utbildning är en nödvändig resa så förändrar det inte något för vår del. Vi fortsätter med befintliga åtgärder.
 • 2020-08-13. Vi fortsätter med befintliga åtgärder, vilket bland annat innebär att man, mot samvetsintyg, har rätt att komplettera missade dagar p.g.a milda luftvägssymptom och efterföljande två symptomfria dagar. Det är viktigt att alla fortsätter att stanna hemma vid sjukdom.
 • 2020-09-08. Vi går över till att lyssna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser sporadiskt men fortsätter med samtliga åtgärder i samma omfattning som tidigare. Den svenska strategin gör det möjligt.

Frågor och svar

Vad använder ni som beslutsunderlag?
Vi tycker att ett vetenskapligt förhållningssätt är viktigt och vi väljer att basera vår generella uppfattning om läget på källor med tillgång till stora mängder information och expertis inom corona-området. Vi vill bidra till att minska smittspridningstakten på ett välinformerat och balanserat sätt. Vi avstår från att läsa information om corona på sociala medier och i olika nyhetstjänster. Istället använder vi tillförlitliga källor som inte har anledning att spetsa till informationen för att väcka intresse. Vi använder i första hand Folkälsomyndighetens dagliga presskonferenser som hålls tillsammans med representanter från Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Vi använder också krisinformation.se som källa eftersom informationen där baseras på information från många myndigheter med olika ansvarsområden.

 

Vad har ni uppfattat som det viktigaste vi tillsammans kan göra för att minska smittspridningstakten?

 • Om man är sjuk, även om man bara har lindriga förkylningssymptom, så stannar man hemma.
 • Om man är över 70 år så ska man inte träffa andra människor. Men man kan ta promenader – själv eller med sin livspartner.
 • Man ska tvätta händerna noggrant och oftare än vanligt.
 • Man ska hålla armslängds avstånd när man träffar andra människor.
 • Man ska avstå onödiga resor, t.ex. till skidorter.
 • Man ska undvika större sociala sammanhang som t.ex. bröllop.

Av dessa pekas de två första ut som de absolut viktigaste åtgärderna.

 

Men är inte utbildningarna ett ”större socialt sammanhang”?
När regeringen den 27 mars 2020 förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer så sa Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, att man vill att förbudet på 50 personer ska bli normgivande även för sammankomster som inte kräver tillståndsplikt. Några dagar senare, 1 april 2020 kom Folkhälsomyndighetens Allmänna råd och rekommendationer. Där finns ingen siffra angiven, vilket inte heller är meningsfullt eftersom det inte är straffbelagt att bryta mot råden. Hur som helst så är våra grupper på ca 20 personer långt ifrån vad som anses som en olämpligt stor folksamling.

 

Men Folkhälsomyndigheten säger ju också att man ska hålla digitala möten?
Det gör vi som alla andra. I dessa tider är det vanligt att någon av oss arbetar hemifrån och då deltar vi i personalmöten digitalt. Själva utbildningen är en på-plats-utbildning och inte att jämföra med ett möte. En utbildning i föreläsningsform hade inte varit några som helst problem att hålla digitalt istället, men alla som har gått våra utbildningar vet att det är inte så det ser ut hos oss. Och det är också en starkt bidragande orsak till att våra utbildningar är så uppskattade. Den som vill gå en online-version av vår steg-1-utbildning kommer kunna göra det hos en samarbetspartner.

 

Men hade det inte varit hyggligt att låta de som inte vill/kan/får delta på plats, vara med via länk hemifrån istället?
Vi är angelägna om att de som väljer att gå sin utbildning hos oss ska få en riktigt bra utbildning. Det är vår övertygelse att närvaron av kameror i utbildningsrummen skulle påverka på-plats-utbildningen negativt och en utbildare kan inte anpassa sig till två sorters mottagare lika bra som till en sort. Vi har därför valt att börja med att se till att de 2/3 som är på plats får en riktigt bra utbildning – trygga med att vi har corona-anpassat vår verksamhet. Och den tredjedel som missar utbildningsdagar p.g.a. corona kommer vi ge möjligheten att få en lysande utbildning när de har förutsättningar för det. På kort sikt kommer vi inte kunna göra alla nöjda och glada men det är vår uppriktiga ambition att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt i slutändan.

 

Vilka rekommendationer ger ni till era kursdeltagare?
Vi tycker det är bra att var och en tar eget ansvar för att på ett informerat och balanserat sätt bidra till att minska smittspridningstakten. Det absolut viktigaste man kan göra för att ha förutsättningar att göra det är informationshygien. Informationshygien handlar om att undvika kontakt med informationskällor (t.ex. sociala medier) som riskerar att ge dig en onyanserad bild av situationen om vad du bör göra. Använd inte andrahandskällor (t.ex. nyhetstjänster) när det finns förstahandskällor att tillgå (t.ex. Folkhälsomyndighetens presskonferenser). Folkhälsomyndighetens ansvar är att utifrån svenska förutsättningar begränsa smittspridning – så som den ser ut i Sverige. Andra myndigheter har till uppgift att samtidigt hålla ett öga på svenskarnas besparingar, hem, pensioner och jobb. Det är också viktigt. Det handlar inte bara om psykisk ohälsa, havererade relationer och barns uppväxt, det handlar om människoliv – i den absoluta bemärkelsen – vilja att leva.

Var noga med din informationshygien. Aktuell och bekräftad information hittar du på de svenska myndigheternas samlade informationskanal – krisinformation.se.

 

Är en resa till en utbildning hos er en “nödvändig resa”?

Ja. På Regeringskansliets pressträff 2020-05-29 sa Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten: Studerar man på universitet och bor på annan ort och måste ta sig dit, så är det i grunden en nödvändig resa för att man ska kunna fullgöra det man är satt att göra. Virus gör naturligtvis ingen skillnad mellan studenter på statliga universitet och den som läser en privat utbildning. Det är alltså fullt förenligt med Folkhälsomyndighetens reserekommendationer att du reser från nordligaste Norrland eller sydligaste Skåne till din utbildning hos oss. 2020-06-04 meddelar statsminister Stefan Löfven att fr.o.m. 2020-06-13 så är även icke nödvändiga resor inom Sverige ok – så länge man är symptomfri och i övrigt tar personligt ansvar för att minska smittspridningen.

 

Vad är “armslängds” avstånd hos er?

Folkhälsomyndigheten skriver: “Det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus. Det finns i dagsläget inga studier som visar någon exakt gräns för vilket avstånd som är säkert, men med tanke på hur droppsmittan sprids skulle ett riktmärke kunna vara minst en armlängds avstånd. En annan anledning till att Folkhälsomyndigheten endast ger ett ungefärligt mått är att verksamheter som restauranger, butiker och andra offentliga platser måste kunna ha en viss flexibilitet för att verksamheten ska fungera.” (källa: folkhalsomyndigheten.se, 2020-05-25). Våra utbildningslokaler är inte en offentlig plats. Det kommer och går inte olika personer hela dagarna som i en butik eller på en restaurang. Det handlar om ett slutet sällskap och vi förväntar oss att vara och en tar ansvar och stannar hemma när man har milda symptom på sjukdom. Med det utgångsläget har vi i grunden gjort det som är viktigast för att bidra till att minska smittspridningstakten så att sjukvården har kapacitet att hantera de som blir svårt sjuka av covid-19. Men vi har ändå valt att använda principen med “armlängds avstånd”. I praktiken innebär det detta: Våra rektangulära fikabord är gjorda för 6 personer. Vi har tagit bort stolarna i mitten så det sitter nu fyra vid varje bord. Tidigare hade vi långbord. Nu har vi tagit bort bord så att det är avstånd motsvarande ett bord mellan de kvarvarande borden. Det är vid dessa fikabord som våra kursdeltagare sitter som närmast varandra. Vi bedriver som sagt ingen offentlig verksamhet men lever upp till de förväntningar som finns på en restaurang tillgänglig för allmänheten. I vår undervisningssal är avståndet i sida en dryg meter, alltså lika stort som i fikarummet men avståndet till personen mitt emot är 4 meter. Från och med 2020-05-25 har vi märkt upp golvet även i utbildningslokalen för att det ska vara lätt för var och en att kontrollera att stolarna behåller sitt avstånd från varandra. I grupprummen finns goda förutsättningar att hålla armlängds avstånd och där får var och en ta ansvar för det. När vädret tillåter kan man sitta utomhus i slottsparken.

 

Jag tillhör en riskgrupp/är sjuk/får inte resa, vad gäller för mig?
Covid-19 är framför allt farligt för äldre (över 70 år, särskilt över 85 år), och särskilt för äldre (över 70 år) som har en underliggande sjukdom (högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes). Här hittar du mer bekräftad information om riskgrupper. Människor dör i covid-19 – även personer under 70 år och utan underliggande sjukdom drabbas. Men det är inte unikt för covid-19 utan gäller många andra sjukdomar också. Vi kan, enligt Folkhälsomyndigheten (Anders Tengnell 2020-04-16) räkna med att hälften av alla i Sverige kommer att ha haft covid-19. De flesta av oss kommer inte att kunna skilja covid-19 från andra liknande sjukdomar som vi haft tidigare. Observera att målet INTE är att ingen ska bli sjuk i covid-19, utan att sjukdomen ska sprida sig så långsamt att sjukvården hinner ta hand om de som blir allvarligt sjuka (“platta kurvan”). När tillräckligt många har haft sjukdomen och blivit immuna så kommer spridningen avstanna och sjukvården kommer inte att ha några problem att ta hand om de som blir sjuka i covid-19 (eller säsongsinfluensa och lunginflammation – som årligen dödar ca 2.500 svenskar – även i det fallet framför allt äldre över 70 år, särskilt över 85 år eller över 70 år i kombination med underliggande sjukdom).

Det finns något enstaka fall där deltagare har arbetsgivare som förbjudit dem att delta i utbildningen. Det är naturligtvis upp till varje arbetsgivare att fatta ett sådant beslut – även om det är mycket tråkigt för den enskilde som kommer i kläm. Vad som gäller för komplettering av missade utbildningsdagar hittar man i antagningsvillkoren.

Det är viktigt att man stannar hemma om man är sjuk. Vi har därför tagit bort kravet på läkarintyg för att ha rätt att komplettera missade utbildningsdagar under nästa kursstart. Det gör vi för att även de med lindriga symptom på luftvägsinfektion ska kunna stanna hemma. Istället kommer vi begära samvetsintyg på att man har symptom på luftvägsinfektion och verkligen har stannat hemma tills man har varit utan symptom i två dagar. Det fyller nämligen ingen samhällsfunktion om man inte kommer hit men istället går till jobbet, sätter sig på bussen eller går till affären och handlar. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och förlänga våra åtgärder i den utsträckning som det är lämpligt.

 

Varför stänger inte ni ned precis som universiteten?
Regeringens pressträff 2020-03-17 handlade om att regeringen rekommenderar att gymnasieskolor och universitet ställer in sin platsbundna undervisning för att istället ersätta den med självstudier och distansundervisning. Det berör ca 700.000 studenter som träffas i miljöer där hundratals, ofta tusentals personer cirkulerar. På presskonferensen 2020-03-20 säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson (om införandet av distansundervisning för ca 700.000 studenter) att “effekterna på spridningen är inte speciellt stora, men de finns sannolikt där”. Och Johan Giesecke, rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO) och Sveriges f.d. statsepidemiolog säger i SVT Agenda 2020-03-22 “Skolstängningen av gymnasier och högskolor… är onödig.”. Vi har idag inga planer på att genomföra något liknande för våra utbildningar på ca 20 personer, men vi följer naturligtvis utvecklingen.

 

Varför stänger ni inte bara ner och korttidspermitterar personalen?

 • För att vi vill hedra våra löften till våra kursdeltagare.
 • För att vi har genomfört de rekommenderade corona-anpassningarna. Det är ingen som förväntar sig att alla klädbutiker ska stänga bara för att man kan köpa kläder online. Det är ingen som förväntar sig att alla restauranger ska stänga bara för att man kan välja take-away eller laga maten själv. Vi finns här för de som känner sig trygga med oss.
 • För att vi är ett stabilt företag som i goda tider har förberett oss för svåra tider.

Det är svårt att sia om framtiden och kanske kommer vi till en punkt där vi kommer behöva vidta åtgärder för företagets överlevnad. Men idag står vi på en punkt där vi kommer att behålla all personal, bidra till att minska smittspridningen och se till att de som går våra utbildningar får en riktigt bra utbildning.

 

Vad gör er glada i dessa tider?
Vi är oerhört tacksamma för den uppskattning vi får för de åtgärder vi vidtar och de vägval vi gör.

 

Vad kommer ni göra härnäst?
Osäkerhet har blivit en del av vardagen. Vi tar en dag i taget och jobbar på under de förutsättningar som finns.

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega