Corona och våra utbildningar

Uppdaterad: 2022-02-09 kl. 16.30

 

Vilka rekommendationer gäller nu?

Från 9 februari 2022 har har nästan alla restriktioner tagits bort. De rekommendationer som kvarstår är att vaccinera sig och att stanna hemma om man har fått nya symptom som kan vara covid. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Däremot rekommenderar myndigheterna inte längre allmän testning vid symptom, och covid kommer avregistreras som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom.

 

 

Hur kommer era utbildningar se ut under våren?

Som innan pandemin – med skillnaden att man stannar hemma om man får nya förkylningssymptom.

 

 

Vad händer om jag blir förkyld och missar en utbildningsdag?

Då kompletterar du bara den missade dagen i en senare grupp. Det kostar ingenting.

 

 

Om jag varit sjuk, när får jag komma tillbaka till utbildningen?

(källa: folkhalsomyndigheten.se, 2022-02-09)

Du kan komma tillbaka till utbildningen när du har blivit frisk och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. Testning rekommenderas inte längre för allmänheten generellt.

 

 

Vilken beredskap har ni för eventuella nya restriktioner?

Statsministern signalerade 2022-02-03 med all önskvärd tydlighet att vi ska utgå från att vi nu sätter punkt för den delen av covid som haft en tydlig påverkan på t.ex. utbildningsbranschen.

Men om det osannolika skulle hända så kan vi över natten anpassa våra på-plats-utbildningar så att de går att genomföra med rejäl fysisk distans. I ett ännu osannolikare extremfall där på-plats-utbildningar inte är genomförbara alls, så kan vi, också över natten, ställa om och via online-lösningar se till att de som vill får möjlighet att gå färdigt sina pågående utbildningar – och är supernöjda med det. Om någon hellre skulle vilja komplettera dessa dagar på-plats vid ett senare tillfälle så kan man göra det utan extra kostnad.

Skulle det osannolika inträffa så bestämmer du hur du vill ha det. Oavsett hur du väljer så kommer du bli färdig med din utbildning och vara supernöjd med det. Men som sagt, nya restriktioner som påverkar möjligheten att gå utbildning är osannolika.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar