Corona och våra utbildningar

Uppdaterad: 2022-01-20 kl. 19.00

 

Hur kommer era utbildningar se ut under vintern?

Vi håller utbildningarna på plats och anpassar utbildningarna för att följa gällande riktlinjer från myndigheterna. Får man nya förkylningssymptom ska man testa sig och stanna hemma.

 

 

Vad händer om jag blir förkyld och missar en utbildningsdag?

Då kompletterar du bara den missade dagen i en senare grupp. Det kostar ingenting.

 

 

Om jag varit sjuk, när får jag komma tillbaka till utbildningen?

(källa: folkhalsomyndigheten.se, 2022-01-20)

 

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst fem dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter fem dygn.

Om du har tagit ett prov som visar att du har covid-19, men inte har symtom räknas de fem dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Om du själv har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 ska du också stanna hemma, oavsett om du har symtom eller inte. Du ska även boka ett test på 1177.se för att bekräfta att du har sjukdomen.

 

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Med stöd av rekommendationerna behöver du som individ eller vårdnadshavare bedöma när du själv eller ditt barn har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par – tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du har symtom och har gjort ett antigentest (snabbtest) via vården som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat. Antigentest i form av självtest ska inte användas vid symtom.

I vissa situationer kan ett antigentest också tas utan att du har haft symtom. Är testresultatet negativt behöver du generellt inte ta något nytt test. Har testet tagits som en del i smittspårning kan du få annan information som du då ska följa.

(källa: folkhalsomyndigheten.se, 2022-01-20)

 

 

Har ni krav på att man är vaccinerad?

Nej. Och av integritetsskäl frågar vi inte vilka som är det heller. All personal är vaccinerad och det är vår bedömning att vaccinationstäckningen bland våra kursdeltagare är 100% eller mycket nära 100%.

 

 

Hur ska den som är ovaccinerad tänka?

Det klokaste är nog att vänta med utbildning till i maj eller augusti när det är lågsäsong för influensa.

 

 

Vilken beredskap har ni för eventuella nya restriktioner?

Vi anpassar våra utbildningar kontinuerligt för att följa gällande riktlinjer från myndigheterna. Om det behövs så kan vi över natten anpassa våra på-plats-utbildningar så att de går att genomföra med rejäl fysisk distans.

I det osannolika fallet att myndigheterna skulle införa krav på någon form av “covidpass” (dubbelvaccination, bevis på nyligen genomgången covidinfektion eller negativt PCR-test) för utbildningar så följer vi även de kraven.

I ett ännu osannolikare extremfall där på-plats-utbildningar inte är genomförbara alls, så kan vi, också över natten, ställa om och via online-lösningar se till att de som vill får möjlighet att gå färdigt sina pågående utbildningar – och är supernöjda med det. Om någon hellre skulle vilja komplettera dessa dagar på-plats vid ett senare tillfälle så kan man göra det utan extra kostnad.

 

 

Vad förväntar ni er av den fortsatta utvecklingen?

Vi förväntar oss en fortsatt smittspridning flera år framöver och vi förväntar oss att man kommer fortsätta att rekommendera påfyllnadsdoser av vaccin i flera år. Även om vaccin inte förhindrar smittspridning så är det ett bra skydd mot svår sjukdom och död.

 

 

Hur ser det ut med svår sjukdom och död, jämfört med förra vintern?

Det här är helhetsbilden för denna vinter (21/22) i Västra Götaland jämfört med förra vintern (20/21).

(källa: vgregion.se 2022-01-20)

 

 

 

 

 

Antalet infekterade som är symptomfria eller lindrigt sjuka är mångdubbelt större än förra året.

 

 

 

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega