Corona-anpassningar

Uppdaterad: 2021-06-28 kl. 10.00

 

1 plats kvar till steg-1-starten 25 augusti 2021.

Steg-2-utbildningen med start 13 oktober 2021 är tyvärr fullsatt men kölista finns.

1 plats kvar till förändringsledarutbildningen med start 18 augusti 2021.

Det finns fortfarande gott om platser kvar till steg-1-starten 6 oktober 2021.

Samtliga utbildningar kommer gå “strikt ansvarsfullt på plats”.

 

Strikt ansvarsfullt på plats

Folkhälsomyndigheten skriver i sina föreskrifter och allmänna råd att man ska erbjuda digitala alternativ och arbeta hemifrån om man kan. För vår del handlar det inte bara om att vi vet att vi kan göra en lysande online-utbildning – för det vet vi. En lysande online-utbildning är nämligen ingen verksamhet utan deltagare som vill gå en online-utbildning. Fram till slutet av oktober genomförde vi våra utbildningar strikt ansvarsfullt på plats. När andra vågen kom gick vi över online och fullföljde alla påbörjade utbildningar med lysande resultat. Online-deltagarna var mycket nöjda och snittbetygen på utbildningarna var fullt jämförbara med hur det ser ut i vanliga fall. Vi erbjöd ett online-alternativ för kursstarten i början av februari, men intresset var alldeles för litet för att det skulle bli någon kursstart.

Folkhälsomyndigheten skriver i sina föreskrifter och allmänna råd att “om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.” Det Folkhälsomyndigheten använder som definition för “undvik nära kontakt” är att man inte ska vara närmare än 1-1,5 meter, speciellt inte om kontakten varar längre än 15 minuter. När vi genomför utbildning strikt ansvarsfullt på plats har alla som deltar förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om fysisk distansiering. Naturligtvis gäller också allt annat som vi numera alla är vana vid – t.ex. att man stannar hemma om man har minsta symptom, tvättar händerna, smittspårar alla som man varit närmare än 2 meter 48 timmar innan man fick symptom som visade sig vara covid-19 etcetera.

Du ska kunna känna dig trygg i att ingen av dina kurskamrater kommer till utbildningen med milda symptom. Därför erbjuder vi den som måste stanna hemma p.g.a milda symptom att komplettera missade utbildningsdagar utan kostnad. Efter två dagar utan symptom är man välkommen tillbaka. Det enda du behöver göra för att ha rätt att komplettera missade dagar utan kostnad är att lämna ett samvetsintyg som säger att du har haft symptom och därför isolerat dig i hemmet.

 

 

Frågor och svar

Vad använder ni som underlag för era åtgärder och vägval?

Vi tycker att ett vetenskapligt förhållningssätt är viktigt. Vi använder därför i första hand SCB, och  krisinformation.se som i sin tur länkar till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Henrik som har hand om corona-informationen har lagt runt 300 timmar på den typen av informationsinsamling sedan corona-krisens början. Vi använder fakta och gör relevanta jämförelser för att skapa oss en nyanserad helhetsbild.

Vi undviker konsekvent kvällstidningar, internationella medier, och sociala medier – helt enkelt för att det är informationskanaler som lever på att väcka uppmärksamhet – inte på att förmedla en nyanserad och balanserad bild av verkligheten.

 

 

Jag är osäker på om det passar mig bäst att börja i augusti eller i oktober och såg att det bara är en plats kvar, kan jag preliminärboka den?

Vi har inga preliminärbokningar men platserna fördelas i den ordning som ansökningarna kommer in. I samband med antagningsintervjun behöver du dock bestämma dig. Börja med att skicka in en ansökan så hjälper vi dig vidare.

 

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega