Corona-anpassningar

Uppdaterad: 2020-01-13 kl. 12.20

Vi vill börja med att tacka för all uppskattning vi får, och all tacksamhet som våra kursdeltagare bryr sig om att visa för de åtgärder vi vidtar och de vägval vi gör. Tack, från hjärtat, tack!

 

Fri AVbokningsrätt

Nästa steg-1-utbildning startar 24 mars. Utbildningen kommer att vara på-plats, naturligtvis strikt coronanpassad. Vi kan bara spekulera i vilka restriktioner och rekommendationer som kommer gälla då, så därför erbjuder vi fri avbokningsrätt till dagen innan kursstart (23 mars). Så du kan känna dig helt trygg med att du kan ansöka till starten 24 mars och fritt välja hur du vill ta din del av ansvaret för corona-krisen – utifrån hur läget ser ut längre fram. Det går naturligtvis också att boka om till en senare start som det fortfarande finns platser kvar på.

 

Fri kompletteringsrätt

Du ska kunna känna dig trygg i att ingen av dina kurskamrater kommer till utbildningen med milda symptom. Därför erbjuder vi den som måste stanna hemma p.g.a milda symptom att komplettera missade utbildningsdagar utan kostnad. Efter två dagar utan symptom är man välkommen tillbaka. Det enda du behöver göra för att ha rätt att komplettera missade dagar utan kostnad är att lämna ett samvetsintyg som säger att du har haft symptom och därför isolerat dig i hemmet.

 

 

Frågor och svar

Vad använder ni som underlag för era åtgärder och vägval?

Vi tycker att ett vetenskapligt förhållningssätt är viktigt. Vi använder därför i första hand SCB, och  krisinformation.se som i sin tur länkar till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Vi använder fakta och gör relevanta jämförelser för att skapa oss en nyanserad helhetsbild – för att få ett bra underlag för effektiva och proportionerliga åtgärder. Henrik som har hand om corona-informatonen har lagt runt 150 timmar på den typen av informationsinsamling sedan corona-krisens början.

I andra hand använder vi Folkhälsomyndighetens myndighetsgemensamma presskonferenser.

Vi undviker konsekvent kvällstidningar, internationella medier, och sociala medier – helt enkelt för att det är informationskanaler som lever på att väcka uppmärksamhet – inte på att förmedla en nyanserad och balanserad bild av verkligheten.

 

 

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega