Med anledning av coronaviruset covid-19

Uppdaterad: 2020-04-01 kl. 17.00

 

Nedan finns information om vårt förhållningssätt, vad vi gör och vad vi ber dig göra. Vår ambition är att uppdatera denna sida ett par gånger i veckan.

 

Vårt förhållningssätt

Vi tycker att ett vetenskapligt förhållningssätt är viktigt och vi väljer att basera vår generella uppfattning om läget på källor med tillgång till stora mängder information och expertis inom corona-området. Vi vill inte bidra till att sprida en obefogad oro men inte heller bete oss naivt. Vi avstår från att läsa information om corona på sociala medier och i olika nyhetstjänster. Istället använder vi tillförlitliga källor som inte har anledning att spetsa till informationen för att väcka intresse. Vi använder i första hand krisinformation.se som källa eftersom informationen där baseras på information från många myndigheter med olika ansvarsområden.

Vår samlade bedömning är att det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk (även om man har milda symptom), och att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter med andra människor. Det finns anledning att vara extra noga med hygien – men i övrigt kommer vi att arbeta på som vanligt. Stänger vi ned Sverige så kommer “medicinen” bli farligare än sjukdomen.

Covid-19 är framför allt farligt för äldre (över 70 år, särskilt över 85 år), och särskilt för äldre (över 70 år) som har en  underliggande sjukdom (högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes). Här hittar du mer bekräftad information om riskgrupper. De flesta av oss kommer att ha haft covid-19 under det kommande året och de flesta av oss kommer inte att ha upplevt det som annat än en förkylning. Observera att målet INTE är att ingen ska bli sjuk i corona, utan att sjukdomen ska sprida sig så långsamt att sjukvården hinner ta hand om de äldre som blir allvarligt sjuka (“platta kurvan”). När tillräckligt många har haft sjukdomen och blivit immuna så kommer spridningen avstanna och sjukvården kommer inte att ha några problem att ta hand om de äldre som blir sjuka i corona (eller säsongsinfluensa och lunginflammation – som årligen dödar ca 2.500 svenskar – även i det fallet framför allt äldre över 70 år, särskilt över 85 år eller över 70 år i kombination med underliggande sjukdom).

Samtidigt som vi hjälps åt att hålla Sverige igång bör vi – precis som alla andra – bidra till att bromsa in smittspridningen så att vården hinner ta hand om de smittade äldre som riskerar att bli livshotande sjuka av covid-19. Men vi måste klara att göra två saker samtidigt. Åter igen, stänger vi ned Sverige så kommer medicinen bli värre än sjukdomen.

Regeringens pressträff 2020-03-17 handlade om att regeringen rekommenderar att gymnasieskolor och universitet ställer in sin platsbundna undervisning för att istället ersätta den med självstudier och distansundervisning. Det berör ca 700.000 studenter som träffas i miljöer där hundratals, ofta tusentals personer cirkulerar. På presskonferensen 2020-03-20 säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson (om införandet av distansundervisning för ca 700.000 studenter) att “effekterna på spridningen är inte speciellt stora, men de finns sannolikt där”. Och Johan Giesecke, rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO) och Sveriges f.d. stadsepidemiolog säger i SVT Agenda 2020-02-22 “Skolstängningen av gymnasier och högskolor… är onödig.”. Gothia Akademi har idag inga planer på att genomföra något liknande för våra utbildningar på 20-30 personer, men vi följer naturligtvis utvecklingen.

Det finns något enstaka fall där deltagare har arbetsgivare som förbjudit dem att delta i utbildningen. Det är naturligtvis upp till varje arbetsgivare att fatta ett sådant beslut – även om det är mycket tråkigt för den enskilde som kommer i kläm. Vad som gäller för komplettering av missade utbildningsdagar hittar man i antagningsvillkoren.

Det är viktigt att man stannar hemma om man är sjuk. Vi har därför tagit bort kravet på läkarintyg för att ha rätt att komplettera missade utbildningsdagar under nästa kursstart. Det gör vi för att även de med lindriga symptom på luftvägsinfektion ska kunna stanna hemma. Istället kommer vi begära samvetsintyg på att man har symptom på luftvägsinfektion och verkligen har stannat hemma tills man har varit utan symptom i två dagar. Det fyller nämligen ingen samhällsfunktion om man inte kommer hit men istället går till jobbet, sätter sig på bussen eller går till affären och handlar. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och förlänga våra åtgärder i den utsträckning som det är lämpligt.

 

Vad vi gör

 1. Med anledning av covid-19 har vår administratör Therese Borg vecka 10 avstått sin resa till Rom där hon skulle ha firat sitt 15-åriga äktenskap med sin man.
 2. Med anledning av covid-19 har vår utbildare Anna Sanderoth Vilkas vecka 11 avstått sin resa till USA där hon skulle ha varit med på ett två dagar långt sammanträde tillsammans med en tiotal forskare och experter inom team coachning – för att ta fram globala riktlinjer för teamcoachning åt International Coaching Federation (ICF).
 3. Med anledning av covid-19 har vi fr.o.m. vecka 11 och för de de närmaste veckorna ändrat våra fika- och förfriskningsrutiner. Vi är alltid noga med hygien, men nu har vi vidtagit ett gäng ytterligare försiktighetsåtgärder.
 4. Med anledning av covid-19 har vi satt upp skyltar med påminnelser baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. “Stanna hemma om du har symptom på luftvägssjukdom. Det gäller även lindriga fall av hosta, ont i halsen och feber. Tvätta händerna ordentligt, och oftare än vanligt. Besök inte äldre och sjuka (ring istället).”
 5. Med anledning av covid-19 har vi tillfälligt (vecka 12) tagit bort kravet på läkarintyg för att ha rätt att komplettera missade utbildningsdagar under nästa kursstart. Det gör vi för att även de med lindriga symptom på luftvägsinfektion ska kunna stanna hemma. Istället kommer vi begära samvetsintyg på att man har symptom på luftvägsinfektion och verkligen har stannat hemma tills man har varit utan symptom i två dagar. Det fyller nämligen ingen samhällsfunktion om man inte kommer hit men istället går till jobbet, sätter sig på bussen eller går till affären och handlar. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och förlänga våra åtgärder i den utsträckning som det är lämpligt.
 6. 2020-03-17 har vi plockat ner påminnelserna som vi satt upp runtomkring i våra lokaler. Vid det här laget är alla väl medvetna om att det gäller speciella rutiner under den närmaste tiden. Alla vet att man ska tvätta händerna noga och oftare än vanligt. Alla vet att man ska stanna hemma även om man bara har milda symptom på luftvägsinfektion. Alla vet att man inte ska besöka äldre och personer inlagda på sjukhus med allvarliga sjukdomar eftersom det är de som kan råka illa ut om de smittas av covid-19 (eller vanlig säsongsinfluensa också för den delen). Nu fortsätter vi hålla i våra nya rutiner och fokuserar på att se till att våra kursdeltagare får en riktigt bra utbildning. Det känns sunt, klokt och rätt.
 7. 2020-03-18. Vi har idag en kursstart. Tre personer med milda symptom stannade hemma. Två fick inte komma för sina arbetsgivare. En person ville inte ta risken att träffa andra människor. Övriga 80% är på plats – glada och pur-friska. Vi tar bort kravet på läkarintyg för vecka 13 också (se punkt 5 ovan).
 8. 2020-03-19. Vi har uppdaterat informationen om vad vi ber dig göra (se nedan).
 9. 2020-03-20. Vi har även idag lyssnat på Folkhälsomyndighetens pressträff. Inga nya åtgärder från vår sida. Vi tar helg efter en lyckad kurstart denna vecka.
 10. 2020-03-23. Vi har bytt förstahandskälla till information – från Folkhälsomyndigheten till Regeringens och myndigheternas gemensamma informationskanal krisinformation.se. Det gör vi för att det är Regeringens och alla myndigheters gemensamma ansvar att se till att “medicinen inte blir värre än sjukdomen”.
 11. 2020-03-24. All information på denna sida genomgången och uppdaterad. Inga nya åtgärder.
 12. 2020-03-25. All information på denna sida genomgången och uppdaterad. Inga nya åtgärder.
 13. 2020-03-27. Regeringen meddelar idag förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Även om det i framtiden skulle ändras till 10 personer så kommer den typen av beslut INTE att omfatta Gothia Akademis utbildningar eftersom det handlar om en sluten grupp som allmänheten inte har tillträde till (källa: www.polisen.se). Vi tar bort kravet på läkarintyg under vecka 14, 15 och 16 också (se punkt 5 ovan).
 14. 2020-03-30. Vi har skickat ut reserekommendationer till de som reser långväga till pågående utbildningar.
 15. 2020-03-31. Inga nya åtgärder.
 16. 2020-04-01. Vi har gjort ytterligare anpassningar av våra fika-rutiner. Med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kom ut med idag, och som gäller t.o.m. 2020-12-31, kommer vi att utgå från att de anpassningar vi gör framöver är långsiktiga anpassningar, inte bara en tillfällig lösning. Vi kommer att kombinera det med att anstränga oss för att hålla ingångna avtal – så du som idag går en utbildning hos oss, eller är antagen till en framtida utbildning hos oss, kan fortsätta att känna dig trygg med att du kommer att få en utmärkt utbildning – samtidigt som vi hjälps åt att “platta kurvan”.
 17. 2020-04-02. Med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kom ut med igår kommer vi låta en samarbetspartner erbjuda en online-version av vår steg-1-utbildning under samma datum och tider som Gothia Akademi har sina kommande steg-1-utbildningar (nästa start är 18 maj). Från och med påsk har vi bytt till en större utbildningslokal och fördubblat avståndet mellan våra egna kursdeltagare. Eftersom en del kommer att välja att gå online-versionen hos vår samarbetspartner så kommer avståndet kunna ökas ytterligare på kommande starter. Från och med påsk inför vi också bordsservering för fikapauserna, ökar avstånden mellan borden och sätter färre stolar per bord. Tillsammans med alla våra andra corona-åtgärder gör det att de som väljer att gå Gothia Akademis utbildningar under resten av 2020 kommer kunna göra det – förvissade om att vi håller minst lika hög kvalitetsnivå som vanligt, och minst lika hög corona-nivå som den som förväntas av butiker, restauranger, skolor och arbetsplatser. Och för den som ändå föredrar en online-version (t.ex. p.g.a. stort reseavstånd) så kommer den möjligheten som sagt att finnas genom en samarbetspartner. Vi kommer att informera om online-versionen i takt med att detaljerna blir klara.

 

Vad vi ber dig göra

  1. Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även milda symptom på luftvägsinfektion.
  2. Tvätta händerna med tvål och vatten – ordentligt och oftare än vanligt.
  3. Besök inte personer över 70 år, och hjälp dem att respektera begränsningen av sociala kontakter. Även om de själva är beredda att ta risken så utsätter de samtidigt andra äldre för en risk – och en hel generation för de allvarliga negativa konsekvenser (jobb, besparingar, pensioner, framtidstro och livslust) som följer med åtgärderna för att skydda de äldre.
  4. Gör två saker samtidigt – hjälpt till att hålla tillbaka smittspridningstakten och hjälp till att hålla Sverige igång.
  5. Acceptera osäkerheten. Ta en dag i taget och fortsätt med livet under de förutsättningar som finns – så gör vi det bästa av situationen tillsammans.
  6. Var noga med din informationshygien. Undvik kontakt med informationskällor (t.ex. sociala medier) som riskerar att ge dig en onyanserad bild av situationen och vad du bör göra. Använd inte andrahandskällor (t.ex. nyhetstjänster) när det finns förstahandskällor att tillgå. Folkhälsomyndighetens ansvar är att utifrån svenska förutsättningar begränsa smittspridning – så som den ser ut i Sverige. Andra myndigheter har till uppgift att samtidigt hålla ett öga på svenskarnas besparingar, hem, pensioner och jobb. Det är också viktigt. Det handlar inte bara om psykisk ohälsa, havererade relationer och barns uppväxt, det handlar om människoliv – i den absoluta bemärkelsen – vilja att leva. Var noga med din informationshygien. Aktuell och bekräftad information hittar du på de svenska myndigheternas samlade informationskanal – krisinformation.se.

“I am still learning.”

Michelangelo

Ansök Tipsa kollega