Covid-19 fakta

Ingen av oss missar vad som står på löpsedlarna. Nedan finner du fakta (med källhänvisningar) som kommer att ge dig en mer nyanserad helhetsbild av covid-19 situationen – än den du möter på löpsedlarna.

 

 

Sverige har normal dödlighet sedan slutet av januari

Överdödligheten under december 2020 och januari 2021 var betydligt lägre än under våren 2020. Sedan slutet av januari har Sverige normal dödlighet. (källa: scb.se 2021-04-08). Överdödlighet är ett mycket viktigt mått eftersom det berättar om covid-19 leder till att fler svenskar än vanligt dör. Under vecka 9 och vecka 11 låg dödligheten t.o.m. under normalspannet för årstiden. (källa: Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport 2021-04-29).

Folkhälsomyndigheten använder MOMO-modellen för att beräkna överdödlighet (röd linje). (källa: euromomo.eu 2021-05-06). Det gula området från vecka 14 2021 är osäkert p.g.a. eftersläpning i inrapporteringen.

 

 

 

Smittspridningen bland de mest utsatta har gått ned med över 90% sedan toppen

Åldersgruppen 80+ står för 71% av dödsfallen, i denna åldersgrupp har smittspridningen gått ned med med 91%.

Åldersgruppen 70+ står för 91% av dödsfallen, i denna åldersgrupp har smittspridningen gått ned med 75%.

Det är fortsatt hög smittspridning bland de som främst blir lindrigt eller måttligt sjuka.

(källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-05-06)

 

 

 

Antalet avlidna har minskat med ca 85%

Antalet covid-avlidna per dag har minskat med ca 85% sedan toppen i närheten av årsskiftet.

För att nedanstående diagram ska ge den mest rättvisande aktuell bild som är möjlig i skrivande stund (2021-05-11) siffrorna skrivits upp med 10% för 20 – 30 april.

 

I genomsnitt avlider ca 250 svenskar (främst gamla och sköra) per dag även ”normala” år.

Baserat på det genomsnittligt antalet avlidna i lunginflammation och influensa under 2014-2018 kan man beräkna en förväntad dödlighet på ca 2.300 svenskar avlidna i influensa och lunginflammation med dagens folkmängd (källa: socialstyrelsens dödsorsaksregister). Fördelar man det jämt över en influensasäsong på 6 månader så blir det 13 avlidna per dag. 25 avlidna i influensa och lunginflammation på en dag förekommer även ”normala” år.

 

 

Smittspridningen på äldreboenden har sjunkit med över 95%

Sedan toppen innan årsskiftet har antalet covid-19 fall på äldreboenden i Västra Götaland sjunkit med över 95%. (källa: Västra Götalandsregionens senaste veckorapport 2021-05-06)

 

Trycket på intensivvården har minskat med ca 40%

Antalet inlagda covid-patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhusens intensivvårdsavdelningar (Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus) har minskat med ca 40% sedan toppen vid årsskiftet. Krislägesavtalet för vårdpersonal i Västra Götaland inaktiverades redan den 29 januari. Sedan dess har antalet covid-patienter på IVA varierat mellan 39 och 26. Just nu är de 32. Västra Götalandsregionen Regionen (VGR) lämnade regionalt förstärkningsläge 8 februari. (källa: vgregion.se 2021-05-06)

Antalet avlidna per dag har minskat med ca 85% sedan toppen vid årsskiftet och Sverige har normal dödlighet sedan slutet av januari. (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-05-06)

 

Av de mellan 30 och 50 år som blir inlagda på sjukhus p.g.a. covid-19 lider en stor andel av fetma (BMI över 30). Lotta Larsdotter, direktör för Region Jönköpings läns vårdcentraler säger att 80% av de unga som läggs har ett BMI över 30. (källa: krisinformation.se 2021-03-18)

 

 

Första dosen vaccin ger dramatisk minskning av döda och svårt sjuka

En vetenskaplig studie från Skottland visar att sjukhusinläggninarna minskar dramatiskt (85-94% minskning) redan efter första dosen vaccin mot covid-19. (källa: krisinformation.se 2021-02-23)

Vaccineringen av gamla och sköra är mycket viktig. Medianåldern på de som avlidit med covid-19 i Sverige är 85 år. (källa: SCB 2021-02-18)

91% av de som avlidit i covid-19 var 70 år eller äldre. (källa: SCB 2021-02-18).

Såhär ligger vi till:

(källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-05-06)

 

 

Nu börjar vi närma oss 5,5 miljoner levererade doser vaccin

Vecka 52 levererades knappt 10 000 doser vaccin. Nu närmar vi oss 5,5 miljoner levererade doser till Sverige. (källa: folkhalsomyndigheten.se 2021-05-06).

 

Nytt läkemedel mot covid-19

Nyhet 2021-02-18: Nytt läkemedel mot covid-19 får användas i Sverige. Läkemedlet har tagits fram särskilt för att behandla covid-19 och består av konstgjorda antikroppar som ska ges via dropp. Det är ett antiviralt läkemedel som nu fått en så kallad beredskapslicens från Läkemedelsverket. (källa: krisinformation.se 2021-02-18).

 

Sedan början av mars ligger dödligheten i Covid-19 inom normalspannet för ”vanlig” influensa

3 mars 2020 gick WHO ut med att dödligheten i Covid-19 är 3,4% och jämförde med säsongsinfluensan där dödligheten är ”en bra bit under 1%” (källa: WHO på twitter). 8 mars uppskattade ECDC dödligheten till runt 2% (källa: svt.se). 16 juni 2020 visade Folkhälsomyndighetens undersökningar en betydligt lägre dödlighet – 0,6%. (källa: folkhalsomyndigheten.se)

27 december 2020 påbörjades vaccinationerna i Sverige.

Mellan 21 december och 27 december 2020 avled 643 personer med covid-19. Två veckor tidigare (7-13 december) registrerades 43.631 nya smittade. (källa: folkhalsomyndigheten.se)

Mellan 23 mars och 29 mars 2021 avled 129 personer med covid-19. Två veckor tidigare (2-8 mars) registrerades 29.298 nya smittade (källa: folkhalsomyndigheten.se)

Om Folkhälsomyndighetens beräknade dödlighet på 0,6% används för december innan vaccinet kom, och förhållandet mellan antalet bekräftade smittade och antalet faktiskt smittade är det samma i mitten av mars som i december – så innebär det kraftigt minskade antalet döda i förhållande till antalet smittade att dödligheten, med den vaccinationstäckning vi hade i Sverige andra veckan i mars, redan då hade sjunkit till 0,18%. Beräkningen är gjord 2021-04-21 då vi har tillräckligt tillförlitliga siffror på antalet döda 23-29 mars för att göra en rättvisande beräkning för denna period. (källa: egen beräkning utifrån tillförlitliga siffror)

Baserat på tidigare eftersläpning i rapporteringen så kan man uppskatta att dödligheten, med den vaccinationstäckning vi hade i mitten av april, då hade sjunkit till 0,12%. (källa: egen uppskattning utifrån tillgängliga siffror och fakta om tidigare eftersläpning i rapporteringen)

Dödligheten i ”vanlig” influensa varierar mellan 0,10% och 0,20%. (källa: Centers for Disease Control and Prevention). Siffrorna är från USA. Mia Brytting, virolog och enhetschef för laborativ virus- och vaccinövervakning vid Folkhälsomyndigheten, säger att det samma bör gälla för Sverige. (källa: 30 minuter långt telefonsamtal mellan Henrik Cederhed och Mia Brytting 2021-04-14).

 

Tack! Nu vaccinerar vi oss och blickar framåt.

Tack för alla uppoffringar du har gjort för att ta Sverige genom den här krisen! Nu vaccinerar vi oss och blickar framåt.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar