Diplomerad Coach Gothia Akademi

 

En person som använder ovanstående sigill har genomgått en utbildning som uppfyller utbildningskravet för medlemskap i Sveriges, Europas och världens största branschförening för coacher – International Coach Federation (ICF). En person som använder ovanstående sigill uppfyller också utbildningskravet för ICF-certifiering som coach (ACC – Associate Certified Coach). För att få använda ovanstående sigill krävs att man har genomgått Gothia Akademis utbildning ”Katalyserande Coachning (steg 1)”.

 

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar