Varifrån kommer det ni lär ut?

Kort svar: I grund och botten så är det praktiska applikationer från den kognitiva beteendepsykologin.

Långt svar: När Henrik Cederhed höll den allra första långa coachutbildningen 2003 så köptes en uppsättning kursmaterial från en annan coachutbildare som hade varit Henriks handledare på Karlstads Universitet i mitten av 90-talet. Vårt första egna kursmaterial skrev Henrik hösten 2004. Underlaget för det var ett gäng böcker från Henriks universitetsstudier (prestationspsykologi, kommunikation, pedagogik, kreativitet, ledarskap, gruppsykologi etc), ett gäng praktiskt inriktade böcker om coachning samt en kravspecifikation från den branschorganisation som vi då var anslutna till. Sedan dess har kursmaterialet kontinuerligt uppdaterats och reviderats i takt med att fler och fler deltagare använt materialet i sin vardag.

Vi tycker det är viktigt med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap men Gothia Akademis utbildning är en hantverksutbildning inte en akademisk utbildning. Det är vår övertygelse att det är anledningen till att även den som har en doktorsexamen i psykologi uppskattar vår grundutbildning så mycket.

En av våra grundläggande modeller handlar om att veta vilket resultat man är ute efter, göra något, observera hur det går i förhållande till önskat resultat, och sen justera det man gör för att komma närmare önskat resultat. Under utbildningen får man en mängd verktyg som gör att man utvecklar en bred förmåga att just justera det man gör för att komma närmare önskat resultat.

Vårt mål är att utbilda coacher som blir så duktiga att de som får coachningen är supernöjda när de lämnar coachen och fortfarande supernöjda när de träffar coachen igen. Man kan läsa en akademisk utbildning i coachning (coaching psychology). Det är naturligtvis ett superintressant ämne och den som ägnar ett gäng år på heltid år det kommer naturligtvis ha en djup teoretisk förståelse. Men att läsa om ett ämne är inte på något sätt en garanti för att man utvecklar färdighet.

Det är lite som att köra rallybil. För att bli duktig på det så behöver man öva, öva, öva. Det hjälper inte om man lärt sig motorns alla delar i detalj, och förstår precis hur de samspelar, man måste öva. Det betyder naturligtvis inte att rallyförare inte är intresserade av motorer – för de flesta är det. Precis som de flesta coacher är intresserade av hur hjärnan och känslor fungerar. Utbildningen i Katalyserande Coachning på Gothia Akademi är en upplevelsebaserad utbildning som fokuserar på att skapa färdighet. Och ju mer man övar och testar på hemmaplan mellan utbildningstillfällena – ju mer färdighet kommer man få ut av utbildningen.

Den som har övat, övat och övat, och lärt in alla instuderingsfrågor, och fortfarande har tid över, och vill använda tiden för att fördjupa sin förståelse för hur människor fungerar och påverkas – gör klokt att vända sig till rika floran av vetenskapligt förankrade källor. Har man inte tillgång till forskningsdatabaser hemifrån så kan man gå till ett bibliotek i närheten och få guidning där. Exempel på intressanta sökord är ”coaching psychology”, ”cognitive psychology”, ”cognitive neuroscience”, ”emotions”, ”consciousness”. Vill man istället titta efter forskare som skriver böcker på relaterade ämnen så är här några exempel: Daniel Kahneman, Cordelia Fine, Robert Cialdini, Sonja Lyubomirsky, Robert Kegan, Jonathan Passmore (Passmore har förresten skrivit en bok tillsammans med Tracy Sinclair som varit gästutbildare på GA sedan 2014).

Och den som hittar en intressant vetenskaplig artikel med koppling till det vi lär ut får hemskt gärna maila den till någon av oss! Vi är mycket tacksamma för den vänligheten.

 

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar