Anmäl dig till Mastern senast 2 april så får du 15 % lägre kursavgift

Vad är viktigt för företag då de anlitar coacher?

Vad är viktig för företag då de väljer att satsa på coachning och vilka är de största utmaningarna för att implementera coachning i företaget? Dessa och fler intressanta frågor ställdes till en panel av vd:ar under ICF-konferensen i Rio. Gemensamt för vd:arna var att man använde sig av coachning i bolagen de företrädde.

För att bli en framgångsrik coach behöver man kunna sälja sina tjänster och då är det en stor fördel om man vet hur högsta ledningen på företaget tänker. Vad är det som är viktigt för dem egentligen? Att investeringen ska löna sig (ROI) är väl självklart och det är troligtvis en av de viktigaste parametrarna för att företaget ska ta steget att investera i coachning, men vd:arna till bolag där man under en tid använt sig av coachning nämner det inte ens i förbifarten. Jag blev tvungen att be om ordet och fråga dem hur de mäter ROI och fick till svar att man antingen inte gör det  eller att det handlar om tro eller att man ser det genom prestation och leverans. ”Man måste vara försiktig när man arbetar med människor” sa en av dem och tittade allvarligt på mig.

Värdet av coachning

Vad ser då vd:arna som det stora värdet av coachning? Jo, att medarbetarna håller fokus på sitt arbete. För alla människor händer saker – både på jobbet och hemma – som lätt kan rubba koncentrationen och fokus på det som är viktigt på jobbet, men en medarbetare som får coachning håller balansen och skapar istället handlingsplaner för att hålla fokus.

Implementering av coachning

Vad är den största utmaningen då ett företag ska implementera coachning i verksamheten? Coachning måste presenteras som ett kraftfullt verktyg för både ledning och medarbetare och man behöver fundera över hur det ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Det allra viktigaste är att ledarna ska vara övertygade om att coachning är värdefullt. Alla – från toppen till botten – måste tro på dess värde och vilja använda sig av coachning. Om företaget har en identitet där man månar om medarbetarna, är det lättare att implementera coachning.

Viktiga kriterier i valet av coach

När nu väl företaget har valt att använda sig av en eller flera coacher i verksamheten, vad är då avgörande för valet av coach? Ofta är det personalavdelningen som sköter rekryteringen eller upphandlingen av coachen. Ett bra CV, goda referenser och erfarenhet är så klart viktiga, men det avgörande är att coachen har empati, passion och att klienten känner sig bekväm med sin coach (tillit).

 

Av: Petra Cederhed

 

Anmäl dig till mastern senast 4 april

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar