Gothia Akademi

Katalyserande Coachning ®

Gothia Akademi utbildar i coachning. Den typ av coachning som vi utbildar i kallar vi för Katalyserande Coachning ®.

Katalyserande Coachning ® handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på 1) vad de vill, och 2) vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill. Och sen att få det gjort.

Katalyserande Coachning ® används för att:
- coacha sig själv och andra (individer, par, team och grupper i olika storlekar).
- lösa problem och för att utveckla det som redan är bra.
- göra bästa möjliga av arbetslivet och/eller privatlivet.

Vad betyder ”katalyserande”? 

Begreppet är hämtat från kemin. En ”katalysator” är ett ämne som genom sin närvaro påskyndar en kemisk reaktion. En katalysator kan man använda om och om igen för att påskynda en kemisk reaktion eftersom den själv inte förbrukas i den kemiska reaktionen. Så ”katalyserande” är en lysande metafor för den typ av coachning som vi arbetar med.

 

Hur länge har Gothia Akademi utbildat i Katalyserande Coachning ®?

Metoden är den metod som Gothia Akademi utbildat i sedan 2002 – och ständigt utvecklat och förfinat sedan dess. Under 2016 valde vi att ge vår metod ett eget namn för att göra det lättare att skilja från andra typer av coachning.

 

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar