Klagomålsformulär

Här är det formulär som du använder om du har ett klagomål att framföra, redan har pratat med utbildaren och inte fått ett svar som känns ok.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar