Om att assistera

 

Vad innebär det att assistera? 

Att assistera en utbildning på Gothia Akademi innebär att du får vara med på en utbildning en gång till. Man kan bara assistera en utbildning som man redan gått hos oss. Det har ingen betydelse om du gick utbildningen nyligen eller om det var länge sedan och utbildningen har bytt namn sedan dess. Om utbildningen numer ger ett intyg som du själv inte fick – så fråga oss om det. Med största sannolikhet kommer du kunna få ut det nya intyget när du har assisterat.

 

Skillnad mellan dig och deltagarna

Till skillnad från deltagarna, som går utbildningen för första gången, har du en massa kunskap som de ännu inte har. Det gör att du kommer att lägga märke till samband och detaljer som de inte gör. Att assistera är ett väldigt bra sätt att fördjupa sin kunskap.

Vi använder ofta assistenter för demonstrationer.

Som assistent är du ibland med på övningar på precis samma villkor som alla andra. Ibland är du med som en extra observatör i en grupp. Ibland missar du delar av en övning eller delar av en genomgång – men så snart du fixat dina assistent-rutiner så är du med i föreläsningssalen eller någon av grupperna. Vi vill inte att det ska uppstå ”dötid” för dig. Vi vill att du ska ha det bra som assistent.

 

Motprestation

Motprestationen för att få vara med som assistent består i två delar. Den första och viktigaste är att vara en förebild för deltagarna. Den andra delen handlar om att du hjälper till med praktiska grejer under utbildningsdagen (se assistentrutin).

 

Varför erbjuder vi möjligheten att assistera?

Anledningen till att vi erbjuder möjligheten att assistera är att vi vet att det är ett utmärkt sätt att fördjupa sin förståelse och sina kunskaper. Henrik, Petra, Anna, Jenny, Malin, Madeleine och Joachim som idag arbetar med utbildningarna på Gothia Akademi har alla en bakgrund som assistenter. Att assistera är ett utmärkt sätt att fördjupa sin kunskap och sin förståelse.

 

Vad är ett löfte värt?

Vi har alltid varit tydliga med att det är viktigt att man, när man blir antagen som assistent, prioriterar utbildningsdagarna ännu hårdare än vi förväntar oss att våra kursdeltagare gör. Vi har alltid varit tydliga med att vi betraktar det som en ”dödssynd” att behöva göra något annat, ens på delar av en utbildningsdag. Det fungerar utmärkt i åtminstone 80% av fallen. Men allt för ofta dyker det upp saker i assistenters liv som är viktigare för dem att hålla sitt förebilds-löfte till oss. Det handlar absolut inte om att det praktiska inte löser sig om en assistent är borta en timme, en halvdag eller ens en hel modul. Men vi kan inte ha assistenter som inte kan prioritera utbildningsdagarna när vi förväntar oss att våra kursdeltagare gör det. Som ett alternativ till att helt ta bort möjligheten att vara med som assistent får man numer backa upp sitt förebilds-löfte mot en pant som man själv bestämmer storleken på.

 

Löftet (assistentavtalet)

Genom att i formuläret nedan fylla i och skicka in mitt namn och det belopp jag tycker mitt löfte är värt (och som jag därför kommer att lägga i pant), lovar jag att vara en god förebild för kursdeltagarna. Jag är medveten om att panten bara betalas tillbaka om jag håller mitt löfte i sin helhet, och att ingen del av panten betalas tillbaka om jag bryter någon del av mitt löfte. Jag är medveten om att jag, om jag bryter mitt löfte, inte får vara kvar som assistent.

Assistentlöfte

Kommentar: Vi kommer inte att betrakta det som ett löftesbrott om du är borta för att ta hand om något som uppenbart måste tas om hand just nu, och per definition inte kan tas om hand av någon annan än dig (t.ex. eget benbrott eller egen magsjuka). I övrigt så får man helt enkelt fråga sig: ”Kan jag hålla ett löfte även när det är svårt?” Det är inte en fråga om pengar. Men vi tror att panten kommer att hjälpa dig att motivera ditt beslut att hålla ditt löfte.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar