Gothia Akademi delar för femtonde året i rad ut sitt ledarskapsstipendium. Denna gång går det till Johanna Vad Jensen, chef för produktionsledningen på Eltel Networks.

Stipendiet är på 25 000 kr och delas ut till en person som har utmärkt sig genom sitt ledarskap, engagemang eller prestation bland både män och kvinnor. Särskild vikt läggs vid sökande som utmärkt sig inom områden som traditionellt domineras av män, eller som har utmärkt sig i konkurrens med (eller tillsammans med) lika stora delar män och kvinnor. Stipendiet instiftades 2006 i syfte att bidra till att samhället fortsätter att utvecklas i en riktning där våra döttrar får samma möjligheter som grannens söner att göra vad de vill av sina liv.

− 2020 var ett tufft år för många verksamheter och medarbetare och i tuffa tider sätts ledarskapet på prov ordentligt. Vi har fått in många nomineringar av skickliga och omtyckta ledare. 2020 års stipendiat uppskattas för sin affärsmässighet och sitt närvarande ledarskap. I de samtal vi har haft med företaget och medarbetarna ser vi en ledare som framgångsrikt ser och tar nya vägar för att ta både företaget och medarbetarna framåt – i en utmärkt kombination av affärsmässighet och omtanke om individen, säger Petra Cederhed, verksamhetsledare för Gothia Akademi.

 

2020 års ledarskapsstipendium 

Johanna Vad Jensen, chef för produktionsledningen på Eltel Networks, tilldelas 2020 års ledarskapsstipendium med följande motivering:  

”Med stor fallenhet för det coachande ledarskapet leder Johanna Vad Jensen en grupp på 60 personer, fördelade på tre avdelningar. Kollegorna vittnar om att hon är en lyhörd, klok och strukturerad ledare som lyssnar in och tar med många aspekter i sina beslut, avväger och har en förmåga att framföra feedback på ett uppskattat sätt. Johanna har genomfört ett enormt stort förändringsarbete på ett affärsmässigt sätt och med stor omtanke för individen. Under covid-19-pandemin har Johanna visat på ett närvarande ledarskap där hon samtidigt med omställningar och avslut dessutom lyckats hitta nya uppdrag till medarbetare som annars behövt sluta.

Johanna Vad Jensen är en god förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är – en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar