Stipendiet instiftades 2006 av Henrik Cederhed (Gothia Akademis grundare) och här är den text som han skrev då:

2002 arbetade jag som teamledare och projektledare i en organisation som utmärkte sig i arbetet med ungt entreprenörskap. Det fanns planer för att dra igång ett projekt riktat mot kvinnor. Därför ringde jag runt på några universitet för att ta reda på vilken forskning som finns på vad som gör att vissa kvinnor lyckas alldeles utmärkt som ledare, chefer och företagare. Samtidigt som andra kvinnor hindras, eller upplever sig hindrade, av sin könstillhörighet. Det svar jag fick av dem jag pratade med var att det inte forskas på dem som lyckas längre. Det var forskning som man slutade med på sjuttiotalet. Anledningen till att man inte gör det idag var, enligt en av dem jag pratade med, att det är problematiskt i förhållande till befintlig teori.

Jag hoppas personligen att den kunskapsmassa som forskningen i framtiden bygger upp runt det här området kommer att handla om dem som lyckas ”fast” de är kvinnor. Det är ju det som andra kvinnor har nytta av. Kunskapen om vad som hindrar en kvinna som vill ta sig fram inom ett område som traditionellt dominerats av män tror jag gör mer nytta för den som vill behålla det som det är, än för den som vill förändra.

Anledningen till att jag delar ut det här stipendiet är rent egoistiska. Den dagen jag får en dotter (eller systerdotter, eller sondotter) så vill jag att hon ska ha samma förutsättningar som grannens son att göra det hon vill med sitt liv. Det är min fasta övertygelse att det blir lättare för henne ju fler kvinnliga förebilder det finns, speciellt om hon ska ge sig in på ett område som historiskt har dominerats av män. Jag tror absolut inte att det skulle hjälpa henne att ta reda på vad det är för strukturer som hindrar kvinnor. Däremot tror jag hon har mängder av nytta av goda förebilder och kunskap om hur man kan lyckas. Stipendiet är ett sätt för mig att bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder.

Anledningen till att stipendiet består i en utbildning och inte i kontanter är att det företag jag driver inte är stort nog att kunna avsätta medel ens i närheten av det värde vi kan tillföra genom att dela ut en utbildningsplats. Självklart är också förhoppningen att utbildningen ger stipendiaten värdefulla verktyg för hennes fortsatta utveckling och ledarskap.

Kommentar av Henrik Cederhed 2013:

Idag har jag två döttrar och stipendiet känns lika angeläget som då det instiftades. Idag har också Gothia Akademi utvecklats till ett företag med de ekonomiska muskler som gör det möjligt att dela ut ett stipendium i kontanter. Så den stipendiat som inte kan, eller inte vill, delta i den utbildning som stipendiet egentligen består av, kan fr.o.m. 2013 välja att istället få stipendiet i form av 10 000 kr. Det viktiga är att vi fortsätter att lyfta fram det som fungerar.

Kommentar av Henrik Cederhed 2016:

Från och med 2016 är stipendiet på 25.000 kr.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar