Christina Knight tilldelas 2015 år stipendium med följande motivering:

”Christina Knight har varit verksam i kommunikationsbranschen i snart 30 år och har under hela sin karriär varit en förebild genom att undervisa, inspirera och verka som mentor åt unga kvinnor i denna fortfarande mansdominerade bransch. Hon vågar sticka ut hakan och vara kritisk kring sin egen bransch. Med boken ”Mad Women – A Herstory of Advertising” satte hon frågan på agendan vilket bland annat ledde till en årlig jämställdhetsenkät i branschen, ett TED-talk och flertalet internationella föreläsningar. Christinas insats och uthålliga engagemang har definitivt starkt bidragit till att förändra synen på ledarskap inom kommunikationsbranschen, en bransch som har stort inflytande i det publika rummet vad gäller förebilder, värderingar och uppfattningar, inte minst hos en yngre generation. Christina Knight är en god förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är – en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar