Elin Rosenberg, ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) tilldelades 2007 års stipendium med motiveringen:

”Med sitt ledarskap skapar Elin Rosenberg stabilitet i organisationen och hon är en inspirationskälla för de som tillsammans med henne gör studenternas röst hörd i den utbildningspolitiska debatten. Elin Rosenberg beskrivs som kompetent, strategisk, orädd, tydlig och stark – men också som öppen, trevlig och lyhörd. Elin Rosenberg är en god förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är – en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar