Helena Bengtsson tilldelades 2011 års stipendium med motiveringen:

”Helena Bengtsson har under 20 års tid som chef/civilingenjör inom Saab Ericsson visat ett brinnande engagemang för att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten i linje med företagets övergripande strategier. Helena har modet att förmedla och följa egna övertygelser samt förmågan att inspirera sin omgivning att gå samma väg. Hon stöttar, driver på, följer upp och ger feedback. Målmedvetet leder hon sin personal och sig själv framåt i vardagen genom stora och små förändringar. Helena Bengtsson är en god förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är – en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar