Iris Classon, tilldelas 2013 års stipendium med följande motivering:

”Iris Classon har på två år gått från att inte kunna programmera till att vara efterfrågad internationell talare på ett flertal av de största konferenserna inom IT-branschen. Hon är utnämnd till Most Valuable Professional av Microsoft och medlem i Microsoft Extended Experts Team. En sådan raketkarriär är mycket sällsynt inom denna bransch. Iris Classon är en ledare och en förebild och väl värd att uppmärksammas för den hon är, en ledare.”

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar