Jenny Stolpe

examinator, huvudutbildare steg 1&2

Jenny Stolpe är examinator, och huvudutbildare på både steg-1- och steg-2-utbildningen i Katalyserande Coachning. Gothia Akademi låter deltagarna kontinuerligt utvärdera alla pedagoger och därför vet vi att Jenny Stolpe är en lysande pedagog. Kursdeltagarnas beskriver henne som inspirerande, tydlig, glädjespridande och kunnig, och en person med ett fint hjärta.

Mellan 2009 och 2018 drev Jenny Stolpe eget företag som professionell coach. Sedan hösten 2017 har hon varit engagerad som coachmentor på Gothia Akademi. Och från hösten 2018 är Jenny på GA på heltid. Stolpe är Certifierad Coach Trainer, Certifierad Förändringsledare och ICF Professional Certified Coach (PCC).

Kuriosa om Jenny: Hon har en filosofie kandidatexamen i hälsovetenskap och är väldigt förtjust i hundar, vilket får henne att, förvånansvärt ofta, ha torkad oxlunga i fickan – man vet aldrig när man träffar på en goding i koppel.

 

icflogo07

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar