Malin Emilsson

utbildare och COACHMENTOR

Malin är utbildare och coachmentor på Gothia Akademi. Det är hon för att hon är en av de absolut vassaste coacher som utbildats här. Kursdeltagarna beskriver henne som trygg, sansad, metodisk, stabil och engagerande. När Malin inte är på Gothia Akademi så driver hon sedan 2011 företag som organisationskonsult i Skövde.

Malin är Certifierad Coach Trainer, Certifierad Förändringsledare, och en av endast ca 25 svenskar som är certifierade på den allra högsta nivån – ICF Master Certified Coach (MCC) med över 2 500 timmars erfarenhet som coach.

Kuriosa om Malin: Malin har en bakgrund musikalprimadonna, systemvetare och hälsoutvecklare.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar