Utbildningen på Gothia Akademi får högsta betyg. Den har varit professionell, innehållsrik och användbar. Jag har fått fantastiska verktyg, många insikter och mycket ny kunskap.

Annika Loberg

Rekryterings- och kompetenskonsult, Vedbaek, Danmark

Genom duktiga lärare och mycket väl genomtänkta övningar får du en god bas att kunna genomföra coachingsamtal. Efter utbildningen har jag en bra verktygslåda att kunna tackla olika samtalssituationer och styra mot önskat mål.

Björn Lillieström

Rådgivare, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar