Titlar

Det är viktigt att du bara använder sanktionerade titlar. På denna sida hittar du sanktionerade GA-titlar, ICF-titlar och NLP-titlar. Det finns en jätte-enkel tumregel: titta vad som står på dina intyg och använd det ordagrant.

GA-titlar

Om du har ett utbildningsintyg från Gothia Akademi där någon av nedanstående titlar framgår så kan du använda den titeln, annars inte.

Diplomerad Coach (GA)

Diplomerad Professionell Coach (GA)

Diplomerad Förändringsledare (GA)

De som är stolta över att ha gått sin utbildning på just Gothia Akademi och vill signalera det kan göra det genom att lägga till ”(GA)” efter titlarna ovan. Detta är helt valfritt. Till respektive titel finns ett sigill som du kan använda på Linkedin, i mejlsignatur och på eventuell hemsida:

www.gothia-akademi.se/diplomerad-coach

www.gothia-akademi.se/diplomerad-professionell-coach

www.gothia-akademi.se/diplomerad-forandringsledare

Observera att det sedan 2017 är förbjudet att skriva ”(ICF)” efter t.ex. ”Diplomerad coach”. För den som vill använda ”ICF” i sin titel – se ICF-titlar nedan. För den som vill använda NLP (eller INLPTA) i sin titel – se NLP-titlar nedan. Använd bara sanktionerade titlar.

ICF-titlar

Om du har ett aktuellt medlemskap eller certifiering så kan du använda den titeln, annars inte.

ICF-medlem

ICF Associate Certified Coach (ACC)

ICF Professional Certified Coach (PCC)

ICF Master Certified Coach (MCC)

Under 2017 kom det ut nya riktlinjer från ICF där det framgår att det är ovanstående titlar och inga andra varianter som ska användas av ICF-medlemmar och coacher certifierade av ICF. Man får t.ex. inte använda ”ICF-coach”, ”ICF-certifierad coach” eller PCC-certifierad coach”.

Är man varken medlem i ICF eller certifierad av ICF så kan man inte använda varumärket ICF. Man får t.ex. inte kalla sig ”ICF-diplomerad coach” eller använda ”Diplomerad Coach (ICF)” eftersom det ger intrycket av att ICF diplomerar coacher, vilket de inte gör. Använd bara sanktionerade titlar.

NLP-titlar

Har du ett certifikat utfärdat av INLPTA där någon av ovanstående titlar framgår så kan du använda den titeln, annars inte.

NLP Diploma

Certifierad NLP Business Practitoner

Certifierad NLP-coach

Certifierad NLP Business Master Practitoner

Observera att ”NLP Diploma” inte kan göras om till något annat. Vill du använda det i din titel så skriver du alltså t.ex. ”Diplomerad Coach med NLP Diploma”. Titeln ”NLP-coach” är reserverad för de som har ett certifikat som det står ”NLP-coach” på, och får alltså inte användas bara för att man har ett NLP Diploma eller certifikat som NLP Business Practitioner. Använd bara sanktionerade titlar.

 

 

Summa summarum

Titta vad som står på dina intyg och använd det ordagrant.

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar