ICF-certifiering (ACC) steg för steg

Den här instruktionen är för dig som har gått Gothia Akademis utbildning Katalyserande Coachning® (steg 1)

och vill ICF-certifiera dig som coach.

 

Mentorlogg

För att kunna ansöka om ICF-certifiering så behöver du, förutom din utbildning, tio timmar mentorcoachning (minst tre timmar individuellt). I din utbildning ingår fyra timmars mentorcoachning i grupp och en timme individuellt. Dessa bokför du i din mentorlogg. För att kunna ansöka om ICF-certifiering så behöver du alltså fylla på med ytterligare fem mentortimmar. Det kan du göra på tre sätt:

1) Gå den andra delen av Gothia Akademis Premiumutbildning i coachning. Då ingår alla mentortimmar du behöver.

2) Kontakta Jenny Andersson eller Malin Emilsson. Som utbildad hos Gothia Akademi har du ett specialpris på mentorscoachning hos dem.

3) Fråga någon du känner, som redan är ICF-certifierad, om de kan tänka sig att du gör mentorcoachning med dem – mot en ersättning som ni kommer överens om.

 

Klientlogg

För att kunna ansöka om ICF-certifiering så behöver du, förutom din utbildning, 100 timmars erfarenhet av coachning. Från och med 1 oktober 2015 måste dessa 100 timmar vara efter att du påbörjade din utbildning. Du får inte räkna de timmar du coachar under utbildningsdagarna.

 

Ansök

När du har tio timmar i din mentorlogg och 100 timmar i din klientlogg så går du till coachfedration.org och ansöker först om medlemsskap (om du inte redan är medlem) och sen ansöker du om din ICF-certifiering. Bara att följa instruktionerna. Medlemskap för ett globalt medlemsskap under ett år kostar ungefär 245 dollar (lite olika beroende på när under året) och certifieringen kostar 300 dollar för medlemmar. och 500 dollar för icke medlemmar.

 

“I am still learning. ”

Michelangelo

Ansök Infoträffar